top of page

กรุงศรีคว้า 3 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับเอเชีย


กรุงเทพฯ (1 สิงหาคม 2560) นายโนริอากิ โกโตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง รับ 3 รางวัล จากงาน 7th Asian Excellence Award 2017 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ได้แก่ รางวัล Asia's Best CEO (Investor Relations) และรางวัล Asia's Best CFO (Investor Relations) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์และส่งมอบผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน นอกจากนี้กรุงศรียังได้รับรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์

2 views
bottom of page