top of page
295899.jpg

ประชุมเฟดรอบ 25-26 ก.ค. คาดเฟดคงอัตราดอกเบี้ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.00-1.25% ในการประชุมรอบห้าของปี 2560 ในวันที่ 25-26 ก.ค. 2560 แต่ประเด็นที่ต้องจับตาของการประชุมเฟดครั้งนี้คงจะอยู่ที่การสื่อสารของเฟดหลังการประชุมถึงความสอดคล้องกับถ้อยแถลงของประธานเฟดที่มีการนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการการเงินแห่งสภาคองเกรส รวมถึง รายละเอียดประเด็นการปรับลดขนาดงบดุลที่คงมีการเปิดเผยมากขึ้น เพื่อปูทางไปสู่จุดเริ่มต้นของการดำเนินการลดขนาดงบดุลที่อาจจะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป

3 views
bottom of page