APX เคลียร์ขาดทุนสะสม...ลดพาร์ /เพิ่มทุนตามสูตร


APX ประกาศลดพาร์เหลือ 0.50 บาท/หุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสม จากนั้นเพิ่มทุน 3:1 แจกให้ผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมวอร์แรนต์ 2:1 แถมดึง สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นั่งเป็นที่ปรึกษาฯ หวังช่วยฉุดความเชื่อมั่นบริษัท

รายงานข่าวจาก บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APX) ระบุว่าคณะกรรมการบริษัท มีมติให้บริษัท ลดพาร์จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,999,850,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,499,925,000 บาท แต่จำนวนหุ้นคงเดิม 2,999,850,000 หุ้น พร้อมกันนี้จึงอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 749,962,500 บาท ภายหลังจากที่บริษัทลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,499,925,000 บาทแล้ว เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,249,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,499,925,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือจำนวน 999,950,000 หุ้นให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และอีกจำนวน 499,975,000 หุ้นเพื่อ รองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (APX-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (RO)ต่อ 1 วอร์แรนต์

โดยใบสำคัญสิทธิมีอายุ 3 ปี อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 กำหนดราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท กำหนดใช้สิทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี จึงอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 749,962,500 บาท ภายหลังจากที่บริษัทลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,499,925,000 บาทแล้ว เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,249,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,499,925,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำเงินไปขยายโครงการของบริษัทฯ โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือจำนวน 999,950,000 หุ้นให้จัดขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และอีกจำนวน 499,975,000 หุ้นเพื่อ รองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant)ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (APX-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (RO)ต่อ 1 วอร์แรนต์

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APX กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเพื่อนำส่วนที่ได้จากการลดทุนทั้งหมดไปหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จะช่วยล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ เป็นการปูพื้นฐานสู่ความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับบริษัท และเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนเพื่อจะสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

นอกจากนี้ยังอนุมัติแต่งตั้ง นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรงการคลัง เป็นที่ปรึกษาของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 อีกด้วย

“การดำเนินการลดทุนโดยการลดพาร์ของเอเพ็กซ์ฯ ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อล้างขาดทุนสะสม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเพราะไม่ได้ลดจำนวนหุ้นลง โดยผู้ถือหุ้นยังคงซื้อขายหุ้น APX ในกระดานได้ตามปกติ ส่วนการเพิ่มทุนก็เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายโครงการตามเป้าหมาย

ดังนั้นเชื่อมั่นว่าแผนดำเนินงานปัจจุบัน และโครงการที่ดีหลายๆ โครงการของบริษัท นำมาซึ่งความสำเร็จที่มั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และลูกค้าโดยรวมของเอเพ็กซ์"นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ กล่าว

85 views0 comments

Recent Posts

See All

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ กำไรฉลุย จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น วันที่ 21 ต.ค. นี้

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ กำไรฉลุย จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาทต่อหุ้น วันที่ 21 ต.ค. นี้ ลุยปรับโครงสร้าง ANI รองรับธุรกิจตัวแทนสายการบินระดับภูมิภาค นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพ

TPCH ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ลบ. เรทติ้งระดับ BBB ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี-เปิดขาย 27-29 ก.ย.นี้

TPCH ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,500 ลบ. เรทติ้งระดับ BBB ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี-เปิดขาย 27-29 ก.ย.นี้ เตรียมนำเงินไปลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าฯ หนุนอนาคตโตยั่งยืน บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เสนอขายหุ้นกู้วงเง

TACC รุกตลาดกาแฟ เติมเต็มธุรกิจผนึกกำลังกับ “BONCAFÉ” เซ็นสัญญา MOU

TACC รุกตลาดกาแฟ เติมเต็มธุรกิจ ผนึกกำลังกับ “BONCAFÉ” เซ็นสัญญา MOU เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ บมจ.ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) เดินหน้าเพิ่มศักยภาพความเป็น Tea and Coffee Creat