APX เคลียร์ขาดทุนสะสม...ลดพาร์ /เพิ่มทุนตามสูตร


APX ประกาศลดพาร์เหลือ 0.50 บาท/หุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสม จากนั้นเพิ่มทุน 3:1 แจกให้ผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมวอร์แรนต์ 2:1 แถมดึง สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นั่งเป็นที่ปรึกษาฯ หวังช่วยฉุดความเชื่อมั่นบริษัท

รายงานข่าวจาก บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APX) ระบุว่าคณะกรรมการบริษัท มีมติให้บริษัท ลดพาร์จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,999,850,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,499,925,000 บาท แต่จำนวนหุ้นคงเดิม 2,999,850,000 หุ้น พร้อมกันนี้จึงอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 749,962,500 บาท ภายหลังจากที่บริษัทลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,499,925,000 บาทแล้ว เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,249,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,499,925,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือจำนวน 999,950,000 หุ้นให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และอีกจำนวน 499,975,000 หุ้นเพื่อ รองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (APX-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (RO)ต่อ 1 วอร์แรนต์

โดยใบสำคัญสิทธิมีอายุ 3 ปี อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 กำหนดราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท กำหนดใช้สิทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี จึงอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 749,962,500 บาท ภายหลังจากที่บริษัทลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,499,925,000 บาทแล้ว เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,249,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,499,925,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำเงินไปขยายโครงการของบริษัทฯ โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือจำนวน 999,950,000 หุ้นให้จัดขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และอีกจำนวน 499,975,000 หุ้นเพื่อ รองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant)ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (APX-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (RO)ต่อ 1 วอร์แรนต์

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APX กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเพื่อนำส่วนที่ได้จากการลดทุนทั้งหมดไปหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น จะช่วยล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ เป็นการปูพื้นฐานสู่ความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับบริษัท และเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนเพื่อจะสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

นอกจากนี้ยังอนุมัติแต่งตั้ง นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดกระทรงการคลัง เป็นที่ปรึกษาของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 อีกด้วย

“การดำเนินการลดทุนโดยการลดพาร์ของเอเพ็กซ์ฯ ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อล้างขาดทุนสะสม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเพราะไม่ได้ลดจำนวนหุ้นลง โดยผู้ถือหุ้นยังคงซื้อขายหุ้น APX ในกระดานได้ตามปกติ ส่วนการเพิ่มทุนก็เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายโครงการตามเป้าหมาย

ดังนั้นเชื่อมั่นว่าแผนดำเนินงานปัจจุบัน และโครงการที่ดีหลายๆ โครงการของบริษัท นำมาซึ่งความสำเร็จที่มั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และลูกค้าโดยรวมของเอเพ็กซ์"นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ กล่าว

85 views

Recent Posts

See All

OTO ปิดดีลเข้าลงทุน “บล็อกเชน ไพรม์ โฮลดิ้ง” สัดส่วน 20% มูลค่า 20 ลบ. ลุยโปรเจค Social Bureau แพลตฟอร์มตรวจสอบอาชญากรรมบนบล็อกเชนแห่งแรกของโลก เข้าสู่ Tech Company เต็มรูปแบบ! แย้มภายในปีนี้เตรียมแจ้

"แมกซ์ เวนเจอร์ส" บริษัทลูก PTG เข้าถือหุ้น "ทรีซิกซ์ตี้ ซัพพลายเชน" 20% เดินหน้าธุรกิจเป็นตัวกลางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มกำลัง นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บ

ดั๊บเบิ้ล เอ เผยรวม 3 ไตรมาสกำไรสุทธิ 1,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สวนกระแสเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจ พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจใหม่ วางกลยุทธ์ช่องทางการตลาดเต็มรูปแบบ ตอบโจท