top of page

DELTA อ่วม!!! เจอภาษีย้อนหลัง


ศาลฎีกามีคำสั่งให้ DELTA จ่ายภาษีย้อนหลังปี 2540-2543 ให้กรมสรรพากร 733 ล้านบาท ด้านบริษัทแจงคิดว่าจะชนะคดีจึงไม่ได้เตรียมเงินสำรองเผื่อไว้ จึงต้องตั้งสำรองทั้งก้อน ในไตรมาส 2/2560แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องตกใจเพราะมีสภาพคล่องเหลือเฟือ

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA เจอคำสั่งจ่ายภาษีย้อนหลัง โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาศาลฎีกามีคำพิพากษาให้บริษัทชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน733,659,893.32 บาท ให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งเป็นภาษีสำหรับปี 2540-2543 โดยรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้ว

คดีนี้สืบเนื่องจากในปี 2549 บริษัท DELTA ได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสำหรับปี 2540 ถึง 2543 เป็นจำนวนเงิน 733,659,893.32 บาท ซึ่งต่อมาบริษัทได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมาตลอดตั้งแต่ปี 2549

DELTA ระบุว่า ที่ผ่านมาบริษัทเชื่อว่าจะสามารถชนะคดีได้จึงไม่ได้ตั้งสำรอง และจากคำสั่งศาลดังกล่าวทำให้บริษัทจะต้องตั้งสำรองทั้งจำนวนในงวดไตรมาส 2 /2560

พร้อมระบุว่าคำพิพากษาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมถึงสภาพคล่องเพียงพอ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม.2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 29,247 ล้านบาท มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2560 จำนวน 1,349 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,979 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 556 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากพอเมื่อเทียบกับภาษีที่ต้องชำระตามคำพิพากษามีจำนวน 733,659,893.32 บาท หรือเทียบเท่า 21.5 ล้านดอลลาร์

“เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านกระแสเงินสดของบริษัทให้น้อยที่สุด บริษัทจะดำเนินการขอเจรจากับกรมสรรพากร เพื่อแบ่งชำระเงินภาษีดังกล่าวต่อไป แต่หากไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ”

อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวทำให้สถานะกำไรของบริษัทต้องถูกลดทอนลง ซึ่งไม่เป็นผลดี และเมื่อบริษัทยืนยันข่าวนี้ในบ้ายวันพุธที่ 28 มิถุนายน ราคาหุ้น DELTA ก็ปรับลดลงจาก 91 บาทต่อหุ้นลงมาปิดที่ 88 บาทต่อหุ้น

31 views

Recent Posts

See All

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP หุ้นน้องใหม่ IPO ในฐานะผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรม ภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามเฉพาะบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป ก่อตั้

“บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” หรือ SINO กำหนดราคาขาย IPO หุ้นละ 1.40 บาท กำหนดจองซื้อ 13-15 ก.ย. พร้อมเข้าเทรด 20 ก.ย. นี้ ‘บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น’ หรือ SINO กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้

ผลงานเลิศจริงๆ กับ บมจ. พีลาทัส มารีน (PLT) ครึ่งแรกปี 2566 กวาดรายได้เฉียด 400 ล้านบาท ดันกำไรสุทธิ 29.17 ล้านบาท เติบโต 36% จากช่วงเดียวของปีก่อน กำไรสุทธิเพียง 21.52 ล้านบาท หลักจากขนส่งทางเรือในปร

bottom of page