DELTA อ่วม!!! เจอภาษีย้อนหลัง


ศาลฎีกามีคำสั่งให้ DELTA จ่ายภาษีย้อนหลังปี 2540-2543 ให้กรมสรรพากร 733 ล้านบาท ด้านบริษัทแจงคิดว่าจะชนะคดีจึงไม่ได้เตรียมเงินสำรองเผื่อไว้ จึงต้องตั้งสำรองทั้งก้อน ในไตรมาส 2/2560แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องตกใจเพราะมีสภาพคล่องเหลือเฟือ

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA เจอคำสั่งจ่ายภาษีย้อนหลัง โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาศาลฎีกามีคำพิพากษาให้บริษัทชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน733,659,893.32 บาท ให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งเป็นภาษีสำหรับปี 2540-2543 โดยรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้ว

คดีนี้สืบเนื่องจากในปี 2549 บริษัท DELTA ได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรสำหรับปี 2540 ถึง 2543 เป็นจำนวนเงิน 733,659,893.32 บาท ซึ่งต่อมาบริษัทได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา และบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมาตลอดตั้งแต่ปี 2549

DELTA ระบุว่า ที่ผ่านมาบริษัทเชื่อว่าจะสามารถชนะคดีได้จึงไม่ได้ตั้งสำรอง และจากคำสั่งศาลดังกล่าวทำให้บริษัทจะต้องตั้งสำรองทั้งจำนวนในงวดไตรมาส 2 /2560

พร้อมระบุว่าคำพิพากษาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมถึงสภาพคล่องเพียงพอ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม.2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 29,247 ล้านบาท มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2560 จำนวน 1,349 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,979 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 556 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากพอเมื่อเทียบกับภาษีที่ต้องชำระตามคำพิพากษามีจำนวน 733,659,893.32 บาท หรือเทียบเท่า 21.5 ล้านดอลลาร์

“เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านกระแสเงินสดของบริษัทให้น้อยที่สุด บริษัทจะดำเนินการขอเจรจากับกรมสรรพากร เพื่อแบ่งชำระเงินภาษีดังกล่าวต่อไป แต่หากไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ ก็จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอ”

อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวทำให้สถานะกำไรของบริษัทต้องถูกลดทอนลง ซึ่งไม่เป็นผลดี และเมื่อบริษัทยืนยันข่าวนี้ในบ้ายวันพุธที่ 28 มิถุนายน ราคาหุ้น DELTA ก็ปรับลดลงจาก 91 บาทต่อหุ้นลงมาปิดที่ 88 บาทต่อหุ้น

29 views0 comments

Recent Posts

See All

QTC เตรียมย้ายกระดาน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิตจัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า มีมติให้ย้ายหลักทรัพย์ QTC จากตลาดหลักทรัพย์ mai ไปเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อเพิ่มความเชื่

IIG รายได้ปี 63 ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% พร้อมจ่ายปันผล 0.15 บาท

“IIG” โชว์ผลงานสวนกระแสปี 63 รายได้ทะลุ 550 ล้าน กำไรเพิ่ม 36% เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น รวม 15 ล้านบาท คาดปี 64 โตต่อเนื่อง เล็งธุรกิจใหม่เพิ่มยอด นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริห

JWD ดันรายได้ปี 63 ทะลุ 3,900 ล้านบาท เติบโต 7.2% ท่ามกลาง COVID-19

JWD ดันรายได้ปี 63 ทะลุ 3,900 ล้านบาท เติบโต 7.2% ท่ามกลาง COVID-19 ชูศักยภาพบริการโลจิสติกส์ที่หลากหลายและขยายฐานธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น บมจ.

For advertising please call: 02-2534691