เอไอเอส คว้ารางวัล บริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2017


จากการที่เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” ที่มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) และนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้ ล่าสุด เอไอเอส โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลบริหารจัดการองค์กรยอดเยี่ยม จากเวที Drive Award 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบให้องค์กรที่มีการบริหารจัดการภายในองค์กรยอดเยี่ยม ภายใต้การทำธุรกิจแบบยั่งยืน มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยยึดมั่นความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล

4 views0 comments

Recent Posts

See All

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท พร้อมแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เผยผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิจำนวน 61,748.99 ล้าน

For advertising please call: 02-2534691