top of page
295899.jpg

เคทีซี จับมือ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จัดโปรแกรมรักษาภูมิแพ้แบบตรงจุด


“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต กล่าวว่า “เคทีซีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในทุกๆด้าน โดยโรคภูมิแพ้เป็นหนึ่งในโรคที่ พบมากในปัจจุบัน และความรุนแรงของโรคภูมิแพ้มีตั้งแต่ขั้นเล็กน้อย ซึ่งสามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้ยาไปจนถึงขั้นร้ายแรงและทำให้เสียชีวิตได้ เคทีซีจึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โดย นายแพทย์นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผู้อำนวยการ มอบโปรแกรมการรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยการวินิจฉัยและค้นหาสาเหตุแบบตรงจุด โดยอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้อย่างใกล้ชิด สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี รับส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมตรวจหาสารภูมิแพ้ รายการตรวจเพิ่มเติม ค่ายา และค่าเอ็กซเรย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560 ที่สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช SAMITIVEJ ALLERGY INSTITUTE (SAI) โรงพยาบาล สมิติเวช ธนบุรี”

พญ.จุฬามณี วงศ์ธีระญาณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กล่าวว่า “นอกจากให้การดูแลและรักษาโรคภูมิแพ้หลากหลายประเภท อาทิ แพ้อากาศ แพ้อาหาร หอบหืด และภูมิแพ้ผิวหนังแล้ว ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลยังเป็นผู้นำในการรักษาและหาเทคนิคใหม่ๆ สำหรับรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis) ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการผิวหนังอักเสบเรื้อรัง คันเป็นๆ หายๆ ด้วยการสร้างห้อง Wet Wrap Therapy Room แห่งแรกของประเทศไทย และทำการรักษาด้วยการแช่น้ำเกลือ (Salt Bath) และพันแผลด้วยน้ำเกลือ (Wet Wrap) นอกจากนี้ ทางทีมยังมุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้ในการดูแลผิวหนัง การเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง การใช้ยาซึ่งเป็นหัวใจของการรักษา ร่วมกับการค้นหาสาเหตุของการแพ้ โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ ามารักษาด้วยเทคนิคการรักษานี้ เพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่พึงพอใจกับการรักษาที่มีประสิทธิภาพนี้เป็นอย่างมาก”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 เว็บไซต์ www.ktc.co.th หรื อสมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริ การสมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกลิงค์เพื่อสมัครบัตรเครดิตได้ที่ http://bit.ly/2skCwZ

9 views
bottom of page