ซีพี ออลล์ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ คล้ายทุนฯ หมื่นล้าน เสนอขาย ส.ค. นี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เด


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่ อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2560 มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่ จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ก่อนกำหนด หลังครบอายุ 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น CPALL178A และ/หรือ CPALL248A ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2560 และเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 16-18 และ 21 ส.ค. 2560 โดยให้ความไว้วางใจในการแต่งตั้ งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ คือธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร

การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครั้งนี้ไปใช้สำหรับการไถ่ ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

CPALL เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้า ปลีกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ 7-Eleven และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทมีร้านค้า 7- Eleven รวมทั้งสิ้น 9,788 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) โดยตั้งเป้าหมายใหม่ที่จะขยายสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 451,939 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิที่ 16,677 ล้านบาท ในปี 2559 ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2560 อยู่ที่ 117,513 ล้านบาท เติบโต 8% YOY และผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,765 ล้านบาท เติบโต 17.2% YOY บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A(tha) (Stable) โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 23 กันยายน 2559

41 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้ ชูเป็นหุ้นเติบโต มั่นใจกระแสตอบรับเยี่ยม "บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต" หรือ STECH พร้อมเทรดวันแรกบนกระดาน SET 23 ก.ค.นี้ มั่นใจ นักลงทุนจะให้การตอบรับ ชูศักยภาพการเ

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64 ตอบรับความต้องการนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ SIRI ในรอบที่ผ่านมา จากยอด Oversubscribe พุ่งไปเกือบ 4,000 ล้านบาท 10 สถาบันการเ