1653961835199.jpg

ซีพี ออลล์ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ คล้ายทุนฯ หมื่นล้าน เสนอขาย ส.ค. นี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เด


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่ อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2560 มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่ จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ก่อนกำหนด หลังครบอายุ 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น CPALL178A และ/หรือ CPALL248A ระหว่างวันที่ 7-9 ส.ค. 2560 และเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 16-18 และ 21 ส.ค. 2560 โดยให้ความไว้วางใจในการแต่งตั้ งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ คือธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร

การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครั้งนี้ไปใช้สำหรับการไถ่ ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

CPALL เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้า ปลีกในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ 7-Eleven และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทมีร้านค้า 7- Eleven รวมทั้งสิ้น 9,788 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) โดยตั้งเป้าหมายใหม่ที่จะขยายสาขาให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 451,939 ล้านบาท และผลกำไรสุทธิที่ 16,677 ล้านบาท ในปี 2559 ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2560 อยู่ที่ 117,513 ล้านบาท เติบโต 8% YOY และผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,765 ล้านบาท เติบโต 17.2% YOY บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A(tha) (Stable) โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 23 กันยายน 2559

43 views

Recent Posts

See All

BLESS สุดฮอต! ยอดจองไอพีโอความต้องการล้น ตอกย้ำความเชื่อมั่น 3-5 ปีข้างหน้าโตก้าวกระโดด บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) หุ้นอสังหาฯน้องใหม่ป้ายแดง กระแสแรง ยอดจองไอพีโอล้น นักลงทุนมั่นใจอนาคตสดใส หลังร

บมจ. ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC ลงนามทำสัญญาซื้อสินทรัพย์สืบเนื่องจากโครงการลงทุนธุรกิจ Healthcare ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ consumer healthcare ภายใต้ตราสินค้า Neoplast™, Neobun™, Neotape, Mentopas™ ประกอบด้วยแผ

COLOR จัดเต็มธุรกิจภาคการเกษตรหลังปลดล็อกกัญชา-กัญชง ออเดอร์ชุกถุง Magik growth-ผลิตฟิล์มคัดกรองแสงป้อนโรงเรือน จ่อลุยส่งออกต่างประเทศ หนุนผลงานโตก้าวกระโดด COLOR จัดหนักธุรกิจภาคการเกษตร หลังกระทรวงส