top of page
295899.jpg

ไอร่าแนะอ่อนตัวซื้อ PTTEP...หลังปิดแหล่ง S1 ราคาหุ้นยังไปต่อ


บล.ไอร่า ให้คำแนะนำเชิงบวกต่อหุ้น PTTEP แนะลงทุนซื้อได้เมื่อราคาอ่อนตัวลงมา โดยมี Target Price ที่ 95 บาท แม้จะมีกรณีการหยุดผลิตแหล่ง S1 บางส่วน ส่งผลให้ปริมาณขายปิโตรเลียมลดลง 5.9%

จากกรณีที่บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้หยุดผลิตแหล่งปิโตรเลียม S1 เฉพาะในส่วนทีอยู่ในพื้นที่ สปก. ตามคำสั่งของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จากคาสั่งศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนระเบียบ เรื่องการให้ความยินยอมนําทรัพยากรธรรมชาติในเขต สปก. ไปใช้ตามกฎหมายอื่น ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตของ PTTEP ประมาณ 18,000 บาร์เรล ต่อวันคิดเป็น 5.9% ของการผลิตทั้งหมด

“จากประเด็นดังกล่าว เราปรับลดคาดการณ์ปริมาณขายปิโตรเลียมของ PTTEP ในปี 60 ลง 3.9% เป็น 293,000 บาร์เรล ต่อวัน จากการปรับลดปริมาณผลิตจากแหล่ง S1 ในส่วนพื้นที่ สปก. ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งโดยทั่วไปราคาขายน้ำมันดิบของแหล่ง S1 จะต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบประมาณ 3-4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับใกล้เคียงกับต้นทุนเฉลี่ยของ PTTEP

เราคาดการหยุดผลิตดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกำไรของ PTTEP ประมาณ 1,900 ล้านบาท ้ ในปี 2560 นอกจากนี้อาจต้องตั้งสำรองเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวที่ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้โดยปัจจุบันมูลค่าเงินลงทุนของแหล่ง S1 ในส่วนพื้นที่ สปก. คิดเป็นประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ หรือ ประมาณ 1,700 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักการพิจารณาของผู้สอบบัญชีตามหลักการบัญชี”

ทีมงานวิเคราะห์ของ บล.ไอร่า ได้ให้ความเห็นว่า แม้จะมีกรณีการปิดแห่งผลิตดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่า ผลการดำเนินงานปกติมีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นจากการลดปริมาณการผลิตของประเทศในกลุ่มโอเปกและนอกโอเปก ในขณะที่การขายน้ำมันในปี 2560 ไม่น่าเป็นห่วงเนืองจากได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้แล้วประมาณ 30% ของการผลิตน้ำมันทั้งหมด

ทั้งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง แม้โอเปกขยายระยะเวลาลดปริมาณผลิตออกไป

ล่าสดราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากปริมาณสต็อกน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงจากการผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในขณะที่กลุ่มโอเปกมีแนวโน้มที่อาจจะลดปริมาณการผลิตลงอีกหลังจากการประชุม

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 ให้ขยายระยะเวลาตามข้อตกลงลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง 1.2 ล้าน บาร์เรลต่อวันออกไปอีก 9 เดือน

“เราคาดว่าราคาน้ำมันดิบยังคงแกว่งตัวอยู่ในระดับ 45-55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับขึ้นเกิน 55 ดอลลาร์ คาดการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ และจะกดดันราคา น้ำมันดิบอีกครั้ง

ส่วนผลการดำเนินงานของ PTTEP ในปี '60 สามารถรับมือกับราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนได้เนื่องจากได้มีการทำ hedging ไว้แล้ว จำนวนประมาณ 30% ของการผลิตน้ำมันทั้งหมด นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการรอเข้าประมูลแหล่งผลิตโดยเฉพาะแหล่งบงกช PTTEP เป็นเจ้าของสัมปทาน ดังนั้นในเบื้องต้น จะเริ่มกระบวนการประมูลได้ในช่วงไตรมาส 3/60 ดังนั้น บล.ไอร่า จึงแนะนำให้ซื้อ PTTEP โดยมีราคาเป้าหมายปี 2560 ที่ 95 บาท”

108 views
bottom of page