top of page
295899.jpg

ธอส. เดินหน้าตามแผน Transformation to Digital Services เปิดตัวเครื่องชำระหนี้ LRM, Application : GHB


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าตามแผน Transformation to Digital Services สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน และช่องทางการให้บริการด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปิดตัวเครื่องชำระหนี้เงินกู้ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ LRM มาเริ่มให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนำร่องจำนวน 10 เครื่อง Application : GHB Smart Queue บริการจองคิว ใช้บริการที่สาขาของธนาคารได้ล่ วงหน้า ซึ่งจะเริ่มให้ลูกค้าดาวน์โหลดมาใช้บริการจริงภายในไตรมาส ที่ 3 และ Digital Corner อีกหนึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ ธอส. นำมาให้บริการประชาชน ณ สาขาสมาร์ท ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถเลื อกรับชมข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร ผ่านจอ Video Wall ขนาดใหญ่ ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและมือไปยังหัวข้อที่ต้องการทราบข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสที่หน้าจอโดยตรง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ในปี 2560 ธนาคารได้จัดทำแผน Transformation to Digital Services โดยการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน และช่องทางการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินแบบดิจิตอลที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในทุกที่ทุกเวลา ล่าสุด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมการชำระหนี้เงินกู้ที่สาขา ธนาคารจึงได้นำ เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ หรือ LRM มาเริ่มให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกนำร่องจำนวน 10 เครื่อง ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร 5 แห่งที่มีผู้ใช้บริการชำระหนี้ เงินกู้เป็นจำนวนมากในช่วงปลายเดือน แบ่งเป็น สำนักงานใหญ่ พระราม 9 จำนวน 4 เครื่อง สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์ 2 เครื่อง สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2 เครื่อง สาขาสุขสวัสดิ์ 1 เครื่อง และสาขาบิ๊กซี นวนคร 1 เครื่อง และหลังจากนี้จะทยอยนำตู้ LRM ไปติดตั้งเพิ่มเติมในบริเวณที่ ลูกค้าเดินทางเข้าถึงง่ายและสะดวก อาทิ สถานีรถไฟฟ้า และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งลูกค้าที่ชำระหนี้ผ่านเครื่อง LRM จะสามารถเลือกชำระหนี้ได้ทุกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการ เพียงกดเลขที่บัญชีเงินกู้บัญชี ใดบัญชีหนึ่งเพียงครั้งเดียว หรือสแกนบาร์โค้ดจากบัตรชำระหนี้ เงินกู้ และใบแจ้งหนี้ ต่างจากการชำระเงินกู้ผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ หรือ CDM ทั่วไปที่ชำระได้ครั้งละบัญชี เท่านั้น จึงสามารถลดระยะเวลาการใช้บริการในแต่ละครั้งลงได้ จากนั้นลูกค้ายังสามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที ซึ่งในใบเสร็จจะระบุรายละเอียดครบถ้วนเหมือนการชำระเงินกู้ ที่เคาน์เตอร์ปกติ ทั้งจำนวนเงินที่ชำระ อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงินต้นคงเหลือ และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในไตรมาส 3 ธอส.ยังเตรียมเปิดตัว Application : GHB Smart Queue บริการจองคิวใช้บริการที่ สาขาของธนาคารที่ลูกค้าต้ องการได้ล่วงหน้า ด้วยขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลด Application : GHB Smart Queue ที่ App Store (ระบบปฏิบัติการ iOS) และ Play Store (ระบบปฏิบัติการ Android)

2. เปิด Application เพื่อเข้าใช้งาน โดยสามารถ Login ด้วยการเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook, Google หรือเข้าใช้งานโดยตรง

3. เปิด location ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนเอง เพื่อให้ระบบทราบตำแหน่งที่อยู่ ปัจจุบันของผู้ใช้บริ การและระยะห่างจากสาขาแต่ละแห่ง

4. เลือกสาขาที่ต้องการเข้าใช้ บริการ

5. เลือกประเภทบริการที่ต้ องการทำธุรกรรม ประกอบด้วย ฝาก/ถอน เปิดบัญชี ชำระหนี้เงินกู้ สอบถามสินเชื่อ และยื่นกู้

6. เลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการ

7. ระบบจะแจ้งรายละเอียดการนัดตามที่ลูกค้าระบุ พร้อมแจ้งเตือนก่อนถึงเวลานัดหมายประมาณ 5 นาที และจะให้กดยืนยันคิวการเข้าใช้ บริการ ทั้งนี้ เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในระยะ 500 เมตร จากสาขาที่นัดหมายเข้าใช้บริการเท่านั้น

8. เมื่อกดยืนยันจะได้รับหมายเลขคิว เพื่อเข้าใช้บริการตามเวลานัดหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ

โดยมั่นใจว่า Application : GHB Smart Queue จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการได้

ขณะเดียวกัน ธอส.ยังได้เปิดตัว Digital Corner อีกหนึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ ธอส. นำมาให้บริการประชาชน ณ สาขาสมาร์ท อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถเลือกรับชมข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร อาทิ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินฝาก ทรัพย์ NPA สิทธิประโยชน์พิเศษจากพันธมิตรที่มอบให้เฉพาะลูกค้า ธอส. และข้อมูลที่เกี่ยวกับสาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยการรับชมผ่านจอ Video Wall ขนาดใหญ่ ที่กว้างถึง 3.53 เมตร และสูง 1.82 เมตร ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายและมือไปยังหัวข้อที่ต้องการทราบข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสที่หน้าจอโดยตรง และยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่หน้าจอ Video Wall ได้ทันทีอีกด้วย

15 views
bottom of page