top of page
295899.jpg

ไอซีบีซี ลงนามร่วมพัฒนา EEC


นางสาวเซียน หง Deputy Head of Global Banking ธนาคารไอซีบีซี ประเทศจีน (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพหลังลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับนายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (สกรศ) หรือ EEC (ที่ 5 จากขวา) และนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย (ที่ 4 จากขวา)ทั้งนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 6 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายหลิน ชื่อเฉียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ ธนาคารไอซีบีซี จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลด้านการลงทุน และสนับสนุนทางการเงินกับนักลงทุนจีนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย

10 views
bottom of page