ออกพันธบัตร 120 ล้านดอลลาร์


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามร่วมกับนายจอห์น เวด กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายธุรกิจตลาดทุน (Debt Capital Markets: DCM) มิซูโฮ เซคเคียวริตี้ เอเชีย ในบันทึกข้อตกลงการแต่งตั้งมิซูโฮเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes: FRNs) ของ EXIM BANK วงเงิน 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่สถาบันการเงินชั้นนำในต่างประเทศ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

10 views0 comments

Recent Posts

See All

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2564

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 2/2