top of page

ดอกไม้จันทน์..ทำด้วยใจ


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำสมทบโครงการ “ดอกไม้จันทน์..ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง” สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 15,999 ดอก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กัลยาวี แขวงโสภา สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ลูกค้า ประชาชน สามารถเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์

4 views
bottom of page