top of page
295899.jpg

ดัชนีเชื่อมั่นทองคำเดือน พ.ค.ปรับลดลงเล็กน้อย ผู้ค้ารายใหญ่มองราคาใกล้เคียงเดือน เม.ย.


ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ที่ 62.23 จุด ปรับลดลง 0.14 จุด จากเดือนเมษายน 2560 หรือปรับลดลง 0.22% โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ คือ ทิศทางนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และ สถานการณ์ความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลี ด้านแบบสำรวจผู้ค้ารายใหญ่ยังมองกรอบราคาใกล้เคียงกับเมื่อเดือน เมษายน ที่ 1,211-1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำในประเทศคาดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 19,500 -21,500 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ

ดร. พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนพฤษภาคม 2560 ปรับลดลงมาเล็กน้อยจากเดือนเมษายน หรือปรับลดลง 0.14 จุด หรือ -0.22% จากระดับ 62.37 จุด มาอยู่ที่ระดับ 62.23 จุด ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำยังสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 จุด เป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อราคาทองคำที่ยังคงมีอยู่สูง โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัจจัยลบที่ส่งผลต่อราคาทองคำ ได้แก่ ทิศทางนโยบายทางการเงินของ FED เป็นปัจจัยกดดันหลัก ส่วนปัจจัยที่เชื่อว่ามีผลรองลงมาคือการแข็งค่าของค่าเงินบาท สำหรับปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อราคาทองคำในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ สภาวะสงครามและการก่อการร้าย ตามมาด้วย ความต้องการซื้อทรัพย์สินปลอดภัย

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนพฤษภาคม 2560 คาดว่าราคาจะใกล้เคียงกับราคาทองในเดือนเมษายน 2560 สำหรับการคาดการณ์ราคาทองเดือน พฤษภาคม 2560 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ มีมุมมอง ดังนี้ Gold Spot กรอบราคาช่วงต่ำสุดให้น้ำหนักบริเวณ 1,210 - 1,230 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ กรอบช่วงราคาสูงสุดให้น้ำหนักบริเวณ 1,301 - 1,320 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5% กรอบช่วงราคาต่ำสุดให้น้ำหนักที่บริเวณบาทละ 19,500 - 20,000 บาท กรอบช่วงราคาสูงสุดให้น้ำหนักที่บริเวณบาทละ 21,001 - 21,500 บาท และด้านค่าเงินบาทไทย กรอบช่วงอัตราต่ำสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 34.00 - 34.49 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนกรอบช่วงอัตราสูงสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 35.00 - 35.49 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

2 views
bottom of page