top of page
295899.jpg

กสิกรไทยลดดอกเบี้ย MRR ลง 0.5%


กสิกรไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.50% มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.50 % เพื่อร่วมตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้าบุคคล รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ธนาคารจึงตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.50 % เหลือ 7.12 % เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้าบุคคลใช้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่ช่วยผลักดันเพื่อให้ประเทศสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง จากการปรับอัตราดอกเบี้ยลงในครั้งนี้ ทำให้อัตราดอกเบี้ย MLR, MOR และ MRR อยู่ที่ 6.25 %, 7.12 % และ 7.12 % ตามลำดับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

23 views
bottom of page