1653961835199.jpg

เอสซีจี นำคณะสื่อมวลชนจากเมียนมา เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานปูนซีเมนต์และเหมืองต้นแบบ จ.สระบุรี


เอสซีจี โดย นายภิญโญ หาญศีลวัต กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด นำคณะสื่อมวลชนจากเมียนมา เยี่ยมชมการดำเนินงานของปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ.สระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานปูนซีเมนต์และเหมืองต้นแบบของเอสซีจี ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการอำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนการดำเนินกิจการต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส พร้อมเสริมศักยภาพ ทั้งด้านองค์ความรู้ และการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry Level 5 เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ การรับฟังบรรยายจากผู้บริหาร พร้อมรับทราบความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี จากผู้แทนชุมชน และหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินกิจการ

บรรยากาศโรงงานปูนซิเมนต์

[บรรยากาศโรงงานปูนซิเมนต์]

รับฟังการบรรยายจากคุณภิญโญ หาญศีลวัต

[รับฟังการบรรยายจากคุณภิญโญ หาญศีลวัต]

บรรยากาศการทำเหมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

[บรรยากาศการทำเหมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

35 views

Recent Posts

See All

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 35 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน โดยที่ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันติดลบเกินกว่า 1 แสนล้านบาท วันน

BLESS สุดฮอต! ยอดจองไอพีโอความต้องการล้น ตอกย้ำความเชื่อมั่น 3-5 ปีข้างหน้าโตก้าวกระโดด บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) หุ้นอสังหาฯน้องใหม่ป้ายแดง กระแสแรง ยอดจองไอพีโอล้น นักลงทุนมั่นใจอนาคตสดใส หลังร