top of page

5 เคล็ดลับ สร้างรากฐานสู่การเป็นผู้บริหาร

“ผู้บริหาร” คำที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำ ความสำเร็จ การกำหนดเป้าหมาย การเป็นแบบอย่าง เป็นคนสำคัญในการนำองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ แล้วบุคคลแบบไหนถึงสามารถเป็นผู้บริหารได้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรวางเป้าหมายแบบไหน และด้วยยุคแรงงานนวัตกรรมคำว่าได้ตำแหน่งผู้บริหารอย่างเดียวอาจไม่ใช่ หากมีแต่ตำแหน่งแต่ไม่มีความสามารถ เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมแบบไหนถึงเป็นแนวทางทีดี แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะ 5 เคล็ดลับ การสร้างโปรไฟล์สู่บทบาทผู้บริหารได้อย่างมืออาชีพดังนี้

1. สำรวจตนเอง ต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ส่วนไหนขององค์กรทำหน้าที่อะไร บทบาทของคุณสำคัญแค่ไหนต่อองค์กร ความสำเร็จของคุณวัดผลได้จากอะไร และผลงานหรือความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

2. ตั้งเป้าหมาย เมื่อรู้ที่ไปและบทบาทของตัวเองแล้ว ควรตั้งเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายทางอาชีพตัวเอง หลังจากนั้นกำหนดระยะเวลาในการบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วันนี้เราอยู่ในระดับพนักงาน เราต้องการที่จะเป็นระดับหัวหน้างาน ภายใน 3 ปีข้างหน้า เป็นต้น

3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงสร้างองค์กร เริ่มจากการศึกษาโครงสร้างองค์กรโดยรวม รวมถึงตำแหน่งหน้าที่ หาความเหมาะสมระหว่างระยะเวลา โครงสร้างและเป้าหมาย ว่าเราจะสามารถก้าวไปสู่บทบาทผู้บริหารอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่

4. วางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมาย การวางแผนที่ดีต้องรู้เขารู้เรา คำว่ารู้เราต้องรู้ว่าเรามีจุดเด่นเรื่องไหน และมีจุดไหนที่ต้องพัฒนาและพัฒนาอย่างไร เริ่มจากความรู้ว่ามีพอไหม ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้านไหน อาจต้องไปลงเรียนหรือสัมมนาด้านนั้นๆ เพิ่มหรือร่วมการฝึกอบรมกับทางบริษัทฯ

5. สร้างประสบการณ์การทำงานอย่างรอบด้าน อาจจะเป็นการอาสาทำงานหรือเป็นตัวแทน เป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ การมีส่วนร่วมและการได้ร่วมมือกับหลายๆ หน่วยงานเพื่อเติมในเรื่องการทำงานร่วมกัน การเป็นผู้นำ แต่สิ่งสำคัญคือ การแสดงออกของการทำงานในหน้าที่ให้มากกว่าคำว่าหน้าที่ คือมีจิตสำนึกในการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและชัดเจน

การก้าวสู่การเป็นผู้บริหารอาจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถ้าคุณรู้จักการวางแผนด้านอาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หมั่นฝึกฝน พัฒนาทักษะเพิ่มเติม อีกทั้งความต่อเนื่องในด้านอาชีพ การไม่เปลี่ยนงานบ่อย ส่งผลให้มีการเลื่อนลำดับตำแหน่งจนประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนน่าเชื่อถือ และที่สำคัญการจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้นั้น ตัวราต้องเป็นคนดี มีจิตใจเมตตา ไม่ลืมบุญคุณคนที่คอยผลักดันเรา หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ที่เคยอยู่เคียงข้างเรา เพราะการที่เราจะไปอยู่จุดสูงสุดได้นั้น รากฐานเราต้องแข็งแรงก่อน แค่นี้ก็ทำให้เราสามารถวางเป้าหมายสร้างโปรไฟล์ไปสู่เส้นทางผู้บริหารได้อย่างสำเร็จ

 

ที่มา: Manpower Group

267 views
bottom of page