top of page

สภานายจ้าง ย้ำยุติธรรม..เห็นใจลูกจ้าง แต่เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีขึ้น


นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กล่าวผ่านรายการ “เซียนเศรษฐกิจ” จัดโดยทีมข่าวหนังสือพิมพ์ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ถึงมุมมองของนายจ้างต่อค่าแรงในปัจจุบันว่าโดยส่วนตัวเห็นใจลูกจ้าง ทั้งในฐานะที่เป็นประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กับเป็นเจ้าของกิจการนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง ในนามสยามอีสเทิร์น อินดัสทรี พาร์ค ในปัจจุบันเข้าใจทั้ง 2 ฝ่ายโดยสภาพของนายจ้างปัจจุบันนี้ จากที่เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีขึ้นยังมีปัญหา ขณะที่คนว่างงานก็มากกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากประมาณ 1 แสนคน แต่คงจะมองเรื่องตัวเลขคนว่างงานอย่างเดียวไม่ได้ เพราะปัจจุบันการทำงานเปลี่ยนไปมาก โดยคนรุ่นใหม่นิยมทำงานที่บ้าน มีการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ตัวเดียวที่บ้านมากขึ้น และไม่ชอบเข้าไปทำงานในบริษัท

“ที่มีการเสนอค่าจ้างขั้นต่ำ 410 บาท/วัน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดกำลังซื้อ แก้ปัญหาหนี้ แก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมนั้น มองว่าการปรับเพิ่มค่าจ้างเท่าไหร่ ก็คงไม่เพียงพอ ในความเป็นจริงอยู่ที่การปรับตัวด้วยของการใช้ชีวิตของลูกจ้าง คือใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุ อีกช่วงนี้นายจ้างก็ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อน ต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกัน เช่นในการปรับลดต้นทุน หากมีการปรับเพิ่มค่าจ้างก็เชื่อว่าผู้ประกอบการก็จะมีการปรับเพิ่มราคาสินค้าด้วยเช่นกัน ขณะที่ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้นอยู่ดี ดังนั้น นายจ้างลูกจ้างก็ต้องอยู่กันอย่างเท่าเทียม โดยค่าจ้างต้องไม่ถูกไม่แพงจนเกินไป ขณะที่ลูกจ้างก็ต้องพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นมา เรียกว่าคุ้มค่าต่อค่าจ้างด้วย”

นายเอกสิทธิ์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีความกังวลจากที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ลูกจ้างเริ่มกังวลที่จะมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ โดยที่ตอนนี้มีการใช้หุ่นยนต์ 70-80% แล้วแต่ยังมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานฝีมืออยู่ ต้องพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้น ให้คุ้มค่ากับการจ้างงานมากขึ้น และค่าแรงอยู่ในอัตราที่ไม่สูงจนเกินไป โดยส่วนตัวมองว่ากำลังของแรงงานคนยังมีความสำคัญอยู่

“ปัญหาประท้วงการหยุดงาน วันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ตอนนี้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงไป มีการพูดคุยกันมากขึ้น มองว่าปัจจุบันลูกจ้างมีการปรับตัว เข้าใจนายจ้างมากขึ้น เพราะพอเศรษฐกิจไม่ดี ทั้ง 2 ฝ่ายก็มีการพูดกันมากขึ้น” นายเอกสิทธิ์กล่าวและแนะว่าในฐานะประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เราจะเน้นหลักธรรมาภิบาลและความยุติธรรม เราเป็นสภานายจ้างมีสมาชิกอยู่ประมาณ 46 สมาคม มีคนงานอยู่ประมาณ 7 แสนคน ตรงนี้เราได้ให้ข้อมูล จากที่มีการประชุมสัมมนา พูดคุยกันตลอด พยายามทำให้นายจ้างมีความยุติธรรมต่อลูกจ้าง ทำอย่างไรให้ลูกจ้างอยู่ได้ ส่วนอื่นเราก็พยายามให้นายจ้างจัดสัมมนา พัฒนาฝีมือลูกจ้างขึ้นมา

“ขณะที่การทำงานของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีการทำงานที่เข้มแข็ง ผลงานค่อนข้างดี อยากฝากเพิ่มเติมว่าอยากให้ออกนโยบายต่างๆที่มาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น เช่นออกนโยบายจูงใจ เรียกว่าให้มาหักค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เพิ่มเติมมากขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านภาษา”

43 views
bottom of page