ก.ล.ต.เข้มบอร์ด POLAR...แจงเหตุไม่จัดประชุมผู้ถือหุ้น


ก.ล.ต. ให้คณะกรรมการบริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) ชี้แจงเป็นรายตัว ภายใน 15 วันว่าเหตุใดจึงไม่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับการร้องขอ รายละเอียดจำนวนกรรมการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติงานได้ และการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินย่านพหลโยธิน รวมทั้งการยกเลิกการลงทุนในบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด (A day)

สืบเนื่องจาก POLAR เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ใน 4 ประเด็น ได้แก่

1) การไม่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่มีผู้ถือหุ้นร้องขอ เนื่องจากเห็นว่าหนังสือร้องขอดังกล่าวไม่ชอบตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการของบริษัทซึ่งยังคงมีประเด็นอยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3) การทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินย่านพหลโยธินที่มีการวางเงินมัดจำไปแล้ว 350 ล้านบาท และยังไม่ได้จ่ายเงินมัดจำเพิ่มเติมอีก 100 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ

4) การวางเงินมัดจำเพื่อเข้าทำ due diligence ใน A day เป็นจำนวนเงิน 120 ล้านบาท ต่อมา POLAR ยกเลิกการลงทุนใน A day

ก.ล.ต. เห็นว่าคำชี้แจงของ POLAR ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นยังไม่ชัดเจน ประกอบกับปัจจุบัน POLAR ยังไม่สามารถส่งงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้หุ้นของบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของ POLAR และการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

“ก.ล.ต. จึงอาศัยอำนาจมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ให้คณะกรรมการ POLAR ชี้แจงเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้เปิดเผยคำชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ 28 เมษายน 2560”

2 views0 comments

Recent Posts

See All

RBF โชว์กำไรปี 63 โตต่อเนื่อง 46%...รายได้ทะลุกว่า 3,100 ล้านบาท

“RBF” แรงดีกำไรปี 63 โตกว่า 46% สวนกระแสภาพรวมตลาด รายได้ทะลุกว่า 3,100 ล้านบาท ควบคุมใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คาดยอดขายปี 64 โต 10-12% ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณ 6.3% เตรียมขึ้น XD 12 มี.ค.นี้ ถือเป็นหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนดีอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท พร้อมแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เผยผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิจำนวน 61,748.99 ล้าน

For advertising please call: 02-2534691