top of page

เดินหน้าตามแผนฟื้นฟูสำเร็จ...ชู ibank สำคัญ สัญลักษณ์ไทย


เดินหน้าปลุกปั้น ibank-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กลับมาผงาดให้ได้ ถือเป็นสัญลักษณ์เมืองไทยให้ความสำคัญกับศาสนาและคนมุสลิม หลังแยก Good Bank-Bad Bank เสร็จ จะลดทุนก่อนใส่เงินเพิ่มทุน 1.8 หมื่นล้านบาท มั่นใจไม่ทำประเทศเสียหาย

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ibank กล่าวกับ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ถึงแผนการแก้ไขปัญหา ibank จากนี้ว่าตามแผนงานที่ได้ร่วมทำงานกับทางกระทรวงการคลัง จะมีการแยกหนี้ที่เป็นหนี้เสียและที่ไม่ได้เกิดจากพี่น้องชาวมุสลิมออกไปบริหารช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางบอร์ดอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาพิเศษระหว่างนี้อยู่ในช่วงดำเนินการ โดยไปทำการแยกหนี้เสียมาบริหาร นอกจากนี้ยังให้หาพันธมิตรที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน ให้มาช่วยสนับสนุนให้ ibank มีความแข็งแรง กลับมาเป็นธนาคารที่สมบูรณ์

“ตรงนี้ถือว่ามีความชัดเจน เกรงว่าในเรื่องวิธีการที่จะมาเพิ่มทุน เงินในกองทุนปัจจุบัน ibank มีความเสียหายเกิดขึ้นติดต่อกันมานาน ดังนั้น การหาใครมาร่วมทุนใหม่ สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือทำให้เงินในกองทุนที่ติดลบ จะต้องไม่ติดลบอีกต่อไป” นายชัยวัฒน์กล่าวและย้ำว่า

การแก้ไขปัญหา ibank จนถึงวันนี้ดำเนินการมาถูกทางแล้วจากที่เดิมทางด้านการเงินมีปัญหามานาน มีปัญหาค่อนข้างมาก ขณะที่เงินกองทุนติดลบ ถ้าไม่ได้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิเศษ มีสัญลักษณ์คือเป็นธนาคารของพี่น้องชาวมุสลิม บริหารตามหลักศาสนาอิสลาม เงินกองทุนที่ติดลบต่ำกว่า 85% แต่ทางรัฐบาลเห็นความสำคัญว่าเป็นสถาบันการเงินที่พี่น้องชาวมุสลิมจำเป็นต้องมี เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินของเขา และเป็นสถาบันการเงินที่เป็นจุดรวมทั้งความเชื่อความศรัทธาว่าทางประเทศไทยมีสถาบันการเงินสามารถใช้บริการได้ถูกต้องตามหลักศาสนาด้วย ตรงนี้คือประเด็นสำคัญ

“เราเข้ามาพบปัญหาที่มากมาย ก็ต้องมีการเยียวยารักษา หยุดเลือดที่ไหล เบรกหนี้เสียต่างๆที่มีอยู่จำนวนมากประมาณ 1 แสนล้านบาท จับเป็นกลุ่มๆแล้วพิจารณาว่าจะมาบริหารกันอย่างไร ส่วนไหนแก้ไขได้ก็แก้ไข ส่วนไหนที่ให้สินเชื่อแบบไม่น่าจะเป็น ก็ต้องประคองดูแล ส่วนไหนที่เป็นสินเชื่อที่ให้ไปแบบไม่น่าจะถูกต้อง เราก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอน โดยมีการส่งเรื่องไปที่ป.ป.ท. และป.ป.ช. จำนวนเยอะแล้ว ซึ่งปัญหาหลายๆคนที่ไม่ถูกต้อง เราก็ให้ออกไป แล้วก็อยู่ในเรื่องของการดำเนินคดี ก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่ง ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องค่าใช้จ่าย ตอนที่เข้ามารับงานเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จากที่มีสาขาอยู่ประมาณ 130 แห่ง ขาดทุนทั้งหมด เป็นไปไม่ได้ในการบริหารงาน ก็มีการจัดระเบียบใหม่เพื่อยังให้บริการกับลูกค้าประชาชน เราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ตามลำดับ”

นายชัยวัฒน์ เปิดเผยว่าถ้าแยกหนี้เสียได้จะเปลี่ยนสภาพ ibank จาก Bad Bank เป็น Good Bank และจะต้องทำให้ Good Bank แข็งแรงเพื่อให้กลับมายืนได้ นั่นก็คือกระบวนการที่ทางคณะกรรมการแบงก์ร่วมกับทางซูเปอร์บอร์ดจะมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆ โดยสภาพก็คือว่าแยกหนี้เสียจาก Bad Bank เป็น Good Bank แล้ว แล้วก็ตั้งเอเอ็มซีมาบริหารหนี้เสียเมื่อปลายปีที่แล้วจะสามารถดำเนินการได้ทันที ตอนนี้เราเพิ่งผ่านการเห็นชอบที่ประชุมผู้ถือหุ้น ช่วงนี้เตรียมการที่จะโอนหนี้ส่วนนี้ไป ตัวเอเอ็มซีนี้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์จะดูแลหนี้เสียที่โอนมาจาก ibank โดยเฉพาะ เพื่อจะได้ติดตามอย่างจริงจัง ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญ”

สำหรับเงินกองทุนที่ต้องเพิ่มทุนนั้น นายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าต้องลดทุนก่อนแล้วถึงค่อยทำการเพิ่มทุน เงินจำนวนใหม่ที่จะใส่เข้ามา 1.8 หมื่นล้านบาท ตรงนี้เป็นแนวทางที่กระทรวงการคลังได้พิจารณา ถ้าดำเนินในแนวทางนี้ใช้งบประมาณของกระทรวงการคลังที่เตรียมไว้ตั้งแต่ปี 2556 แล้วเงินอีกส่วนหนึ่งจะใช้จากเงินกองทุนแบงก์รัฐ ขณะเดียวกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทางซูเปอร์บอร์ดให้ธนาคารจัดหาพันธมิตร แต่คราวนี้จะแตกต่างจากต้นปีที่แล้ว มีกรอบในการหาพันธมิตรไว้ว่า ให้พันธมิตรเข้ามาเพิ่มทุน และต้องรับผิดชอบเงินกองทุนที่ติดลบด้วย

“มีผู้สนใจหลายรายบอกว่า ไม่สามารถดำเนินการตามลักษณะนั้นได้ จากนั้นก็มีการประชุมให้กรอบใหม่ บอกว่าให้เดินหน้าหาพันธมิตร โดยทางรัฐบาลจะช่วยดูแลให้เงินกองทุนที่ติดลบเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ เป็นกองทุนที่ไม่ติดลบ ขณะเดียวกันการดำเนินคดีต่างๆ ต้องไปดำเนินการกับผู้เสียหายที่มีต่อแบงก์ให้เสร็จก่อน ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวสารที่ออกไปแล้วได้สร้างความสับสัน แนวทางการแก้ไขทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญว่า ibank วันนี้ เป็นธนาคารสัญลักษณ์ เราจะพยายามรักษาให้ดำรงอยู่ในระบบสถาบันการเงินอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม แต่วิธีการและแนวทาง สามารถทำได้ในหลายลักษณะ ฉะนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เราจึงต้องหาวิธีที่ดีที่สุดที่เกิดประโยชน์ ต้องใช้คำว่า เงินของประชาชน แล้วก็สถาบันการเงินที่สำคัญอันหนึ่งของประเทศ นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น” นายชัยวัฒน์ย้ำแนวทางการแก้ปัญหา ibank

“ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันและเท่าที่เข้าใจคือทางกระทรวงการคลังพร้อมเสนอเรื่องให้เข้าครม. แต่ขณะเดียวกันบางเรื่องยังไม่ชัดเจนเรียบร้อย ต้องคุยทำความเข้าใจกันก่อนมีการดำเนินการ ไม่ว่าอย่างไร ไม่ว่าเราจะรักษาไว้ หรือจะไม่รักษาไว้ เรามีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายตรงนี้ถ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้ ทางนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่ามี 2 แนวทาง คือปล่อยให้ล้มก็มีค่าใช้จ่าย หากจะรักษาไว้ก็มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ก็ต้องมาดำเนินการให้ดีที่สุด ตรงนี้คือคำสั่ง แล้ววันรุ่งขึ้นก็มีการประชุมซูเปอร์บอร์ด ผมเป็นผู้นำเสนอรายงาน ทางนายกรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นที่ชัดเจน คือต้องทำให้เรียบร้อย แล้วก็บอกให้นำเรื่องเข้าครม.ใหม่ ต้องหาวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งก่อนหน้าอาจจะมีหลากหลายความคิด คงต้องดูวิธีการที่ถูกต้อง โดยมีความเชื่อมั่นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ แล้วก็ไม่ได้ทำความเสียหายแก่ประเทศชาติเลย

293 views
bottom of page