top of page
327304.jpg

SAM ลุยซื้อหนี้แบงก์ เปิดคุย/เคลียร์ลูกหนี้...รับมือ 18 กลุ่มจังหวัด/EEC


SAM โชว์ผลงาน ไตรมาส 1/2560 แจ่มว้าว เร่งทำตามแผนกลยุทธปี 2560 ทุกมิติทั้งซื้อพอร์ต ปรับหนี้ ขายทรัพย์ ส่งผลกองทุนฟื้นฟูฯ ปลื้มผลงานและเปิดไฟเขียวให้ซื้อหนี้แบงก์เพิ่ม 5,000 ล้าน พร้อมเปิดอกเจรจาลูกหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และขานรับนโยบายแผนพัฒนายุทธศาสตร์การค้า 18 กลุ่มจังหวัดและระเบียงเศรษฐกิจ EEC

บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (บสส.) หรือ SAM โชว์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 1/2560 ดีเยี่ยมเป็นที่พออกพอใจของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ) แบงก์ชาติ โดยมีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ(NPL) ภาระหนี้ตามบัญชีจำนวน 359,527 ล้านบาท จำนวนลูกหนี้ 19,141 ราย และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จำนวน 3,801 รายการ มูลค่ารวมกว่า 21,958 ล้านบาท

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 SAM สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ NPL คิดเป็นภาระหนี้ตามบัญชี 8,682 ล้านบาท และสามารถจำหน่าย NPA ได้กว่า 975.81 ล้านบาท โดยได้รับชำระเป็นเงินสดแล้วจำนวน 1,446 ล้านบาท

สำหรับปี 2560 ทั้งปี SAM กำหนดเป้าหมายเรียกเก็บเงินสดรับ 10, 264 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดจากการปรับโครงสร้างหนี้ NPL 6,304 ล้านบาท เงินสดการขายทรัพย์สินรอการขาย NPA 3,960 ล้านบาท และมีเป้าหมายคืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูฯ ให้มากที่สุด หลังจากที่ปี 2559 SAM สามารถคืนเงินให้กองทุนฟื้นฟูฯ ได้กว่า 7,500 ล้านบาท คิดเป็น 112 % ของเป้าหมาย

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ SAM กล่าวว่ามีแผนงานสำหรับปี 2560 โดย ได้วิเคราะห์และปรับใช้กลยุทธ์เชิงรุกในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น การบริหารจัดการหนี้ NPL และทรัพย์สินรอการขาย NPA รวมทั้งการประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินต่างๆ

“SAM มีเป้าหมายลงทุนซื้อ NPL ด้วยเงินทุน 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขนาดของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามแผนระยะยาวของ SAM ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 SAM ได้ประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพได้แล้ว 3 พอร์ต คิดเป็นเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น NPL ประเภทสินเชื่อเคหะ หรือ Housing Loan ต่อจากนี้จะยังคงเข้าร่วมประมูลซื้อ NPL จากสถาบันการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีก 4,000 ล้านบาท ภายในไตรมาส 3 นี้”

นายนิยต กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการบริหารจัดการหนี้ NPL นั้น SAM ยังคงเน้นการให้โอกาสลูกหนี้เข้ามาติดต่อ เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ตามความสามารถ ด้วยการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือให้ลูกหนี้ได้ข้อยุติและปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจและประกอบอาชีพได้ตามปกติ

“SAM ยังคงยึดมั่นในบทบาทของความเป็นหน่วยงานรัฐ ที่สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินในรูปแบบต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรือ G to G เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เช่น งานร่วมใจไกล่เกลี่ยกับกรมบังคับคดี”

ในส่วนของการบริหารจัดการ NPA นั้นด้วยปริมาณและมูลค่าของทรัพย์ NPA จำนวนมากและมีศักยภาพกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศนับได้ว่า SAM เป็นแหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของประเทศที่สามารถสร้างโอกาสหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายย่อย รายใหญ่ ผู้ประกอบการนักลงทุนได้ครบถ้วนทุกกลุ่มโดยเฉพาะทรัพย์สินในทำเลทองที่สอดคล้องและสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์การค้า (Trade Strategic Position) 18 กลุ่มจังหวัดที่รัฐบาลให้ความสำคัญและพร้อมผลักดันในการนำความเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมโดย SAM มีตัวอย่างทรัพย์สินในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 18 กลุ่มจังหวัดนี้อยู่หลายรายการอาทิโรงงานเนื้อที่ 16 ไร่ ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ดินริมทะเล 238 ไร่บนเกาะยาวใหญ่ พังงา ที่ดินพร้อมโรงแรมเนื้อที่ 31 ไร่กลางเมืองระนองใกล้บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่ดินพร้อมโรงแรมเนื้อที่ 5 ไร่อำเภอเบตง ยะลา ที่ดินพร้อมโรงงาน ใจกลางเมืองปัตตานีเนื้อที่ 21 ไร่ด้านหลังติดแม่น้ำปัตตานี

นอกจากนี้ SAM ยังมีทรัพย์น่าสนใจในพื้นที่ 3 เขตจังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองที่ตอบสนองนโยบายพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อีกด้วย

“ช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงกระแสและความเคลื่อนไหวของนักลงทุนที่ติดต่อเข้ามาซื้อทรัพย์ SAM ในทำเลเหล่านี้ไปแล้วหลายรายการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาทตัวอย่างทรัพย์เด่นในทำเล EEC อาทิที่ดินริมทะเลเนื้อที่ 109 ไร่ มาบตาพุด ระยอง ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 6 ไร่ริมถนนสุขุมวิทกลางเมืองระยองใกล้โรงแรม Holiday Inn ทำเลโรงแรมและคอนโดมิเนียมที่ดินเปล่าเนื้อที่ 55 ไร่สำหรับโครงการพักอาศัยใกล้ทะเลกลางเมืองบ้านฉาง ที่ดินเปล่าเนื้อที่11 ไร่ ใกล้หาดแม่รำพึง ระยอง”

สำหรับกลยุทธ์การขายและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายทรัพย์ NPA ของ SAM ตลอดปี 2560 ยังคงเน้นการเจาะเข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย ทั้งการจัดประมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตลอดปี การเดินสายเปิดบูธจำหน่ายทรัพย์ NPA ที่ศูนย์การค้าและซูเปอร์สโตร์ทุกภูมิภาครวมทั้งการร่วมงานมหกรรมบ้านมือสองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ส่วนโปรโมชั่นที่น่าสนใจในปี 60 มีทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ SAM 17 ปีฟรีค่าโอนสูงสุด 17 ล้านสำหรับทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่าสูงกว่า 20 ล้านบาท ประมาณ 60 รายการ มูลค่ารวมเกือบ 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่น SAM ออกให้ฟรีค่าภาษีการโอนสำหรับทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท รวมทั้ง SAM Light ผ่อนสบายยาว 2 ปีไม่มีดอกเบี้ยและโปรโมชั่นยอดนิยมแห่งปี SAM Family Plus ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา

146 views
bottom of page