top of page

TMAN ปลื้ม TREIT เป็นทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองแรก ที่ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,800 ล้านบาทสำเร


TMAN ปลื้ม TREIT เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองแรกที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มูลค่า 1,800 ล้านบาท ยันนักลงทุนตอบรับล้นหลามจองซื้อหมดเกลี้ยง โดยแบ่งขายหุ้นกู้ออกเป็น 2 ชุดระยะเวลา 3 และ 7 ปี ทั้งนี้ ฟิทซ์จัดอันดับเรตติ้งหุ้นกู้ที่ A-(tha) โดยได้นำเงินชำระคืนหนี้ธนาคารเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน พร้อมเดินหน้ามองหาทรัพย์สินใหม่เพิ่มขนาดกองทรัสต์ และศึกษาแนวทางควบรวมกองอสังหาฯเป็นรีทต่อเนื่อง

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ TMAN ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TREIT เปิดเผยว่าTREIT ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563 มูลค่า 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.98% ต่อปี และอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.18% ต่อปี

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม บริษัทประกันภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ โดย TREIT นับเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองแรกของไทยที่สามารถออกหุ้นกู้ได้สำเร็จ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ TREIT ทั้งในแง่สินทรัพย์ซึ่งลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพของกลุ่มไทคอน ตลอดจนโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของ TREIT โดยหุ้นกู้ที่ออกครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ A – (tha) ทั้งนี้ TREIT ได้นำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ชำระคืนหนี้ธนาคารเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย

“นอกจากการออกหุ้นกู้แล้ว TMAN ยังวางแผนในการลงทุนนำทรัพย์สินทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมใน TREIT อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของทรัพย์สินในการเข้าซื้อทรัพย์สิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 นี้ ขณะเดียวกัน TMAN ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มไทคอนทั้งกองทุน TFUND TLOGIS และ TGROWTH เข้ามารวมกับ TREIT ด้วย ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จจะทำให้ TREIT มีขนาดสินทรัพย์แตะระดับ 30,000 ล้านบาท และส่งผลให้ TREIT สามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันระดับภูมิภาคได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน” นายพีระพัฒน์ กล่าวสรุป

ปัจจุบัน TMAN บริหาร TREIT ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่เข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าคุณภาพสูงของกลุ่มไทคอน โดย TREIT มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 7,771 ล้านบาท (ณ เดือนธันวาคม 2559) และขณะนี้ TREIT เป็นกองทรัสต์แห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ ‘A-’ จาก ฟิทซ์เรทติงส์

14 views
bottom of page