top of page
295899.jpg

บลจ.ไทยพาณิชย์ ชวนลงทุนไฮยิลด์บอนด์เมกา


ดอกเบี้ยขาขึ้น บลจ.ไทยพาณิชย์ เห็นช่องทำเงิน แนะนำลงทุนในไฮยิลด์บอนด์สหรัฐอเมริกา

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (บลจ.ไทยพาณิชย์) เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนตราสารหนี้ในช่วงภาวะอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาอยู่ในทิศทางขาขึ้นในขณะนี้ว่า ยังสามารถลงทุนได้โดยตราสารที่น่าลงทุนขณะนี้คือ ตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐ ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ประเภท Investment Grade และตราสารหนี้ในภูมิภาคอื่น โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่าตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐ อายุ 1.7 ปี มีอัตราผลตอบแทน (yield/duration ratio) 2.6% ขณะที่ตราสารหนี้ประเภท Investment Grade ของสหรัฐ อายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทน (yield/duration ratio) อยู่ที่ 0.5% ส่วนตราสารหนี้ยุโรป Investment Grade อายุ 5.4 ปี อัตราผลตอบแทน (yield/duration ratio) อยู่ที่ 0.2% เป็นต้น

ปัจจุบันมูลค่าพื้นฐานของตราสารหนี้ประเภท High Yield สามารถชดเชยความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ได้ และยังสามารถซื้อขายที่ราคาใกล้ Par ที่ระดับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมแม้จะอยู่ในช่วงที่ส่วนต่างราคาขยายตัว

“ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐ จึงเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้อีกช่องทางหนึ่ง“

ที่ผ่านมา บลจ.ไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับธนาคารซิตี้แบงก์ เสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHY) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนAllianz US Short Duration High Income Bond : Share class AT (USD) Acc. สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้กองทุนหลักบริหารโดยผู้จัดการกองทุนและทีมบริหารการลงทุนที่มีความชำนาญด้านการลงทุนตราสารหนี้ High Yield ระยะสั้น ด้วยประสบการณ์เฉลี่ยมากกว่า 19 ปี และมีสินทรัพย์ภายใต้กลยุทธ์นี้กว่า 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

“กองทุน Allianz US Short Duration High Income Bond เน้นลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารหนี้ประเภท High Yield ที่ออกหรือการันตีโดยบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐ หรือเป็นส่วนประกอบของดัชนี Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield ตลอดจนเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนและภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น High Yield ของสหรัฐ โดยมีกระบวนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เน้นการทำ Credit Research เพื่อเฟ้นหาตราสารหนี้ High Yield ระยะสั้นที่มีคุณภาพดี”

พอร์ตการลงทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.3 ปี ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (Average Coupon) อยู่ที่ 5.91% และมี Credit Quality เฉลี่ยที่ BB- ขณะเดียวกันมีสัดส่วนของตราสารหนี้ระดับ CCC และต่ำกว่าในสัดส่วนที่น้อยกว่า 5% ของพอร์ตการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.2560)

สำหรับกองทุนดังกล่าวยังมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกปีปฏิทินยาวนานกว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 1996 แม้ในช่วงที่ตลาดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 4.71% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560) ซึ่งเหนือกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทอื่น

ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ US Short Duration High Income (SCBUSHY) ได้เปิดเสนอขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 - 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และเตรียมที่จะเปิดให้มีการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

5 views
bottom of page