top of page

KKP รุกหนักสินเชื่อรายย่อย...เป้าปล่อยใหม่ปีนี้ 1 หมื่นล้าน


เกียรตินาคินเร่งดันยอดสินเชื่อรายย่อย หลังเปิดสายงานใหม่ดูแลโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปี 59 ส่งผลปีแรกปล่อยสินเชื่อได้แล้ว 5 พันล้าน ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มพนักงานขายจาก 600 คนเป็น 1 พันคน พร้อมดันยอดสินเชื่อกระโดดเป็น 1 หมื่นล้าน และรักษาหนี้เสียไม่เกิน 2%

นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อของธนาคารเกียรตินาคินเน้นทำตลาดผ่านดีลเลอร์รถยนต์และเครือข่ายสาขาธนาคารเป็นหลัก แต่ปัจจุบันธนาคารมุ่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเน้นการเข้าถึงลูกค้าในเชิงรุกและการขยายบริการสินเชื่อสู่รายย่อย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงได้มีการจัดตั้งสายงานใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้ชื่อ ‘สายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า (Alternative Distribution Channel หรือ ADC)’ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อแก่รายย่อย ประกอบด้วย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ KK SME รถคูณ 3

การขยายฐานลูกค้าสินเชื่อผ่านสายงานช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า เป็นช่องทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับธนาคารเกียรตินาคิน และถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มีการอำนวยสินเชื่อรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับให้ธนาคารก้าวสู่การเป็น Credit House คุณภาพได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยช่องทางใหม่นี้ทำให้ธนาคารสามารถเข้าถึงและนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้ารายย่อยได้อย่างกว้างขวาง สะดวก และรวดเร็ว ผ่านผู้แทนการตลาดที่มีประสบการณ์และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ โดยภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือนของการจัดตั้ง ADC สามารถสร้างการเติบโตของสินเชื่อในแต่ละประเภทได้อย่างรวดเร็ว มียอดสินเชื่อใหม่เข้ามาทาง ADC กว่า 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงสร้างของสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้าของธนาคารเกียรตินาคิน ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามโครงสร้าง ‘4+1’ ได้แก่ 4 กลุ่มงานสนับสนุน และ 1 กลุ่มงานบริหารงานขายที่เป็นหัวใจหลักในการรุกตลาด ซึ่ง 4 กลุ่มงานสนับสนุนประกอบด้วย กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาฐานลูกค้า (Sales Strategic Planning) ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจ ตลอดจนกำหนดนโยบายการตลาดและการขายให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลุ่มงานบริหารประสิทธิภาพและผลงานของทีมขาย (Performance Management) ซึ่งทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูลผู้แทนการตลาด สนับสนุนระบบงาน และบริหารผลงานการขาย กลุ่มงานกำกับมาตรฐานงานขาย (Sales Governance & Service Delivery) ซึ่งดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้แทนการตลาดและควบคุมความเสี่ยง และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานขาย (Sales Development & Support) ซึ่งทำหน้าที่จัดหากำลังคน ตลอดจนฝึกอบรมพัฒนาความเชี่ยวชาญในการทำงาน สุดท้ายคือกลุ่มงานบริหารงานขาย ที่ปัจจุบันมีผู้แทนการตลาดจำนวนกว่า 600 คน

นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ADC ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ สายบริหารความเสี่ยง สายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต และสายปฏิบัติการของธนาคาร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เช่น สินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะนำเสนอในอนาคตอันใกล้ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นไปตามมาตรฐานการขยายธุรกิจและนโยบายคุณภาพสินเชื่อของธนาคาร

“แผนงานในปี 2560 ทาง ADC จะเน้นการขยายกลุ่มงานบริหารงานขายให้รองรับแผนการขยายธุรกิจของธนาคารในปัจจุบัน โดยเพิ่มพื้นที่การให้บริการตามหัวเมืองที่มีศักยภาพ และสร้างทีมบริหารงานขายเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และช่องทางการทำตลาดใหม่ๆ คาดว่าจะมีการขยายขนาดกลุ่มงานบริหารงานขายจากจำนวน 600 คนในปัจจุบัน ไปเป็น 1,000 คน เชื่อมั่นว่า ADC จะช่วยเสริมศักยภาพการทำธุรกิจให้กับธนาคารโดยเฉพาะการขยายธุรกิจด้านสินเชื่อรายย่อย และสร้างยอดสินเชื่อใหม่ให้กับธนาคารได้อย่างก้าวกระโดด โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท” นายภัทรพงศ์ กล่าวและว่า

แม้ธนาคารมีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น หากจะยังคงรักษาสัดส่วนสินเชื่อให้อยู่ในระดับเดิม คือ สินเชื่อบุคคล 20% สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 40% และสินเชื่อ KK SME รถคูณ 3 สัดส่วน 30% เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสมแล้ว ส่วนทางด้านหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จะรักษาให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2% เท่ากับปีก่อน

1 view
bottom of page