1661940531161.jpg

ยุคดิจิทัล


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) จัดงานสัมมนาพิเศษให้กับลูกค้าธนาคาร เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทย ยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย โดยมี นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ของธนาคาร ร่วมงานสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

0 views