top of page

ยุคดิจิทัล


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) จัดงานสัมมนาพิเศษให้กับลูกค้าธนาคาร เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทย ยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย โดยมี นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ของธนาคาร ร่วมงานสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

0 views
bottom of page