top of page

ยุคดิจิทัล


ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) จัดงานสัมมนาพิเศษให้กับลูกค้าธนาคาร เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทย ยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย โดยมี นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ของธนาคาร ร่วมงานสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

0 views

Recent Posts

See All

MFC ขานรับโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” ตามประกาศมาตรการภาษีของรัฐบาลที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้เมื่อซื้อกองทุนรวมของ MFC ลดสูงสุด 30,000 บาท นายนิเวศ พันธ

bottom of page