Search

กรุงเทพฯ เมืองสะอาด


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” โดยสำนักงานเขตพญาไท หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในเขตพื้นที่และจิตอาสา พร้อมใจทำความสะอาดถนนและทางเท้า ทาสีฟุตบาทใหม่ และปลูกต้นไม้ปรับวิสัยทัศน์ ตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานควายไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมี นายศุภพงษ์ กฤษณพันธ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีงาน


For advertising please call: 02-2534691