top of page
327304.jpg

กรุงเทพฯ เมืองสะอาด


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “Bangkok Big Cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด” โดยสำนักงานเขตพญาไท หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในเขตพื้นที่และจิตอาสา พร้อมใจทำความสะอาดถนนและทางเท้า ทาสีฟุตบาทใหม่ และปลูกต้นไม้ปรับวิสัยทัศน์ ตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสะพานควายไปจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมี นายศุภพงษ์ กฤษณพันธ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีงาน

1 view
bottom of page