top of page
312345.jpg

Digital SMEs


นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี ผลักดันเอสเอ็มอีไทยเร่งพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในโลกการค้ายุคดิจิทัล จัดสัมมนา "คลิกธุรกิจ SME สู่ตลาดยุคดิจิทัล" กระตุ้นให้เอสเอ็มอีไทยใช้ตัวช่วยในระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมนำTMB Business Touch โมบายล์แอปพลิเคชั่นแรกเพื่อเอสเอ็มอี ช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีผู้บริหารภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยช่องทางดิจิทัลร่วมให้ความรู้การทำธุรกิจบนโลกดิจิทัล

1 view
bottom of page