top of page
312345.jpg

ฝากประจำ 24 เดือนดอกเบี้ย 3.3%


แบงก์กสิกรไทย ออกบริการ เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า รูปแบบใหม่ เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี พร้อมสมัครประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 จ่ายเบี้ยประกัน 5 ปีคุ้มครองถึงอายุ 60 ปี หรือประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee จ่ายเบี้ยประกัน 6 ปี คุ้มครอง 15 ปี เริ่มต้นฝากเงินเพียงเดือนละ 500 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 50% ของเบี้ยประกัน และรับสิทธิ์ผ่อนชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย 0% นาน 3 เดือนในปีแรก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ก.ค. 60 ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-contact Center โทร.02-888-8888 กด 02 หรือ www.kasikornbank.com

1 view
bottom of page