top of page

กระชับความสัมพันธ์เมียนมา


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางกับคณะรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และกลุ่มนักธุรกิจไทยเยือนเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-เมียนมา โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนให้ไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับเมียนมาตามนโยบายรัฐบาล ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา เมื่อเร็วๆ นี้

0 views

Recent Posts

See All

STECH ประกาศข่าวดี!!! คว้างานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี มูลค่ากว่า 86 ลบ. แย้มจ่อรอประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง “สยามเทคนิคคอนกรีต” หรือ STECH ประกาศข่าวดี ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างสายส

PIMO-ไพโม่ ส่งสัญญาณผลงาน Q1/66 ทำได้ตามคาด ขานรับบริหารจัดการต้นทุนได้ดีเยี่ยม PIMO-ไพโม่ ส่งสัญญาณผลงาน Q1/66 ทำได้ตามคาด ขานรับบริหารจัดการต้นทุนได้ดีเยี่ยม หัวเรือใหญ่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” ย้ำเป้

PYLON แนวโน้ม Q1 ฟอร์มสวย รับรู้รายได้เข้ากระเป๋าเพียบ ชี้ภาพรวมอุตสาหกรรมงานก่อสร้างฐานรากปี 66 ฟื้นตัว PYLON ชี้ภาพรวมอุตสาหกรรมงานก่อสร้างฐานรากปี 2566 ฟื้นตัว การลงทุนของผู้ประกอบการภาคเอกชนกลับมา

bottom of page