top of page

ลูกค้า 7 ล้าน บัญชี ธกส.แชมป์ “พร้อมเพย์”...พ.ค.เปิด Mobile Banking


PROMPT PAY ธ.ก.ส. เวิร์กเวิร์ก ลูกค้าลงทะเบียนเกือบ 7 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ตจว. ที่เข้าใจและสมัครร่วมโครงการตั้งแต่ต้น เผย...ยังรับลูกค้า PROMPT PAY ได้ไม่อั้น มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย ทั้งช่องทางเดิมคือ A.T.M. และช่องทางใหม่คือ เคาน์เตอร์สาขา รวมทั้งช่องทาง BAAC Mobile Banking ที่จะเริ่มให้บริการเดือนพ.ค.นี้

นายธนารัตน์ งามวลัยนัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิตอล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวในรายการ “เซียนเศรษฐกิจ” ที่จัดโดยกองบรรณาธิการ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” ถึงแผนงานของ ธ.ก.ส.ในการรองรับความเป็นสถาบันการเงิน 4.0 โดยให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารผ่านช่องทางดิจิทัลว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยในส่วนของบริการ PROMPT PAY นั้นธนาคารได้ดำเนินการตาม นโยบายของรัฐบาลในการรับลงทะเบียนของเกษตรกรและประชาชนผู้ที่สนใจผูกบัญชีเงินฝากกับ PROMPT PAY ทั้งในส่วนที่ใช้เลขที่บัตรประชาชนและในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปัจจุบันมีลูกค้าสนใจมาใช้บริการส่วนนี้มาก ที่ผ่านมาธ.ก.ส.ให้บริการการโอนเงินแบบ PROMPT PAY ในลักษณะเดียวกันกับสถาบันการเงินอื่น และพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ลูกค้าของธ.ก.ส.ส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าที่อยู่ในชนบท เช่น เกษตรกร ที่ผ่านมามีลูกค้ามาลงทะเบียน PROMPT PAY กับทางธ.ก.ส.อยู่ที่ประมาณ 6.4 ล้านราย ถือว่าเป็นจำนวนลูกค้าที่ค่อนข้างมาก โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของธ.ก.ส.ที่ลงทะเบียนจะเน้นเรื่องลงทะเบียนผ่านเลขที่บัตรประชาชน เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากสวัสดิการรัฐที่จะมีการโอนเงินผ่านหมายเลขบัตรประชาชนและเข้ามาที่บัญชีเงินฝากของลูกค้าได้โดยตรง...

“นับจากวันที่ 27 มกราคม 2560 เป็นต้นมามีลูกค้าเปิดบัญชี PROMPT PAY เพิ่มขึ้นมาบ้าง แต่เนื่องจากลูกค้าที่สมัคร PROMPT PAY นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการรับเงินโอน ไม่ว่าจะเป็นเงินโอนจากภาครัฐ หรือจากประชาชนทั่วไป เพราะฉะนั้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าที่เข้าใจในโครงการและมีการสมัครเข้ามาตั้งแต่ตอนต้น ช่วงนี้จึงอาจจะลดลงไปบ้าง”

อย่างไรก็ตาม นายธนารัตน์กล่าวว่า ธ.ก.ส.จะยังคงเดินหน้ารณรงค์โครงการ PROMPT PAY อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นตั้งแต่ 27 มกราคม 2560 ไปจนถึง 3 เดือนนับจากนี้ ธ.ก.ส.มีแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ผูกบัญชี PROMPT PAY กับธ.ก.ส.และโอนเงินภายใต้ระบบ PROMPT PAY จะได้รับสิทธิ์ฟรีค่าธรรมเนียมทุกรายการ

“ถือเป็นการช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าของธ.ก.ส.ได้ใช้บริการและคุ้นเคยกับการใช้งาน PROMPT PAY ซึ่งประโยชน์ของ PROMPT PAY ที่ประชาชนจะได้รับในฐานะเป็นผู้โอนคือเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนที่ต่ำมาก เช่นการโอนเงิน 0-5,000 บาทฟรีค่าธรรมเนียมทุกรายการ , ตั้งแต่ 5,001-30,000 บาทเสียค่าธรรมเนียม 2 บาท , ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาทเสียค่าธรรมเนียม 5 บาท และยอดโอนที่สูงกว่านั้นจะเสียค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 10 บาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำ ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับลูกค้าในเรื่องของการเสียค่าธรรมเนียม แต่กับของธ.ก.ส.ช่วงนี้จะฟรีทุกรายการ”

ทั้งนี้ นายธนารัตน์ยังกล่าวด้วยว่า ระบบให้บริการของ ธ.ก.ส.สามารถรองรับการให้บริการ PROMPT PAY ในปริมาณที่ไม่จำกัด แต่สิ่งที่ธ.ก.ส.แตกต่างจากธนาคารอื่นคือ ธ.ก.ส.จะมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในภาคชนบทซึ่งเป็นจุดที่เกษตรกรและประชาชนเข้าถึงธนาคารได้ลำบาก ส่วนประชาชนที่อยู่ในเมือง ซึ่งสนใจจะใช้บริการ PROMPT PAY โดยเฉพาะประชาชนที่ใช้บริการสลากทวีสินธ.ก.ส.สามารถที่จะผูก PROMPT PAY ได้ในเขตเมือง โดยเมื่อถูกรางวัลสลากทวีสินทางธ.ก.ส.จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งถ้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โดยเมื่อผูกกับ PROMPT PAY ก็สามารถใช้บริการโอนเงินในส่วนของ PROMPT PAY ได้

“ในส่วนของระบบได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้รองรับการใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 ทางธ.ก.ส.จะมีโครงการ BAAC Mobile Banking ให้บริการกับลูกค้า ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถเข้าสู่บริการของธ.ก.ส.ได้ เพิ่มจากเดิมที่มีการใช้บริการของสาขาหรือ ATM โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางที่เป็น Mobile Banking ซึ่งตอนนี้เรียกกันหมู่พนักงานว่า BAC Mobile Banking และยังมีการประกวดชื่อโครงการกันภายในองค์กรอยู่ ก็อาจจะมีชื่อออกไปไม่นานนี้ ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ทางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นที่ไหนก็ได้หรือเวลาไหนก็ได้…

สำหรับโครงการ BAAC Mobile Banking ถือเป็นช่องทางที่จะทำให้ประชาชนโอนเงินผ่าน PROMPT PAY ได้มากกว่าช่องทางในส่วนของตู้ ATM จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ว่า นอกจากโอนเงิน PROMPT PAY ผ่านตู้ ATM ได้แล้ว ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จะให้บริการ PROMPT PAY ผ่านเคาน์เตอร์สาขา ทำให้ลูกค้าที่เข้าถึงตู้ ATM ลำบากสามารถใช้บริการที่เคาน์เตอร์ได้ ก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าถึงการใช้บริการ PROMPT PAY ได้มากยิ่งขึ้น...

“ส่วนในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาระบบการให้บริการของ ธ.ก.ส.มีปัญหาในหลายพื้นที่เช่น สาขาชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ต้องปิดให้บริการประมาณ 2 วัน เนื่องจากน้ำท่วม 1.5-2 เมตร แต่ธ.ก.ส.มีแผนฉุกเฉินโดยให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการที่สาขาใกล้เคียงได้ ตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อย ก็อยากฝากถึงลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดต้องการใช้บริการทางการเงินก็สามารถติดได้ที่สาขาของธ.ก.ส.ที่ใกล้บ้านได้ หรือจะสอบถามข้อมูลโทรสอบถามที่ Call Center 02-555-0555 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แต่ถ้าจะเข้าทางช่องทางอินเทอร์เน็ตก็เข้าได้ที่ www.baac.or.th เพื่อดูผลิตภัณฑ์ต่างๆของธ.ก.ส.ได้”

4 views
bottom of page