เศรษฐกิจโลกผันผวน/บาทอ่อน...ดัชนีเชื่อมั่นทองบวก


ศูนย์วิจัยทองคำ ประกาศ ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 บวกมาอยู่ที่ระดับ 64.92 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2560 ที่ระดับ 59.63 จุด ราว 5.29 จุดหรือปรับขึ้น 8.87%

ด้านแบบสำรวจผู้ค้ารายใหญ่ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำ โดยให้กรอบราคาที่ 1,161-1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำในประเทศคาดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 19,000 -21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่ปรับขึ้น เท่ากับความเชื่อมั่นผู้ลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน หลังจากราคาทองคำในตลาดโลกมีสัญญาณในทิศทางบวก โดยกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มความเชื่อมั่นเชื่อว่าปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อราคาทองคำ คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการอ่อนค่าของเงินบาท ความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และแรงซื้อเก็งกำไร

จากกลุ่มตัวอย่าง 272 ตัวอย่าง พบว่า 47.43 % ของกลุ่มตัวอย่าง คิดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 0.50 % ขณะที่กลุ่มยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ซื้อคิดเป็น 35.29 % และคาดว่าจะยังไม่ซื้อทองคำในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้ คิดเป็น 16.91%

สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ 5 ใน10 ตัวอย่าง เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับราคาทองในเดือนมกราคม 2560 และ 4 ใน 10 ตัวอย่างมองว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น อีก 1 ใน 10 ตัวอย่างคาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง

ผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ คาดการณ์แนวโน้มทองเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ว่าในตลาด Gold Spot กรอบราคาช่วงต่ำสุดที่ 1,161 – 1,180 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนกรอบช่วงราคาสูงสุดที่1,241– 1,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบช่วงราคาต่ำสุดที่ 19,001 – 19,500 บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท กรอบราคาสูงสุดที่ 20,501 – 21,000 บาทต่อน้ำหนักทอง 1 บาท ในภาวะที่ค่าเงินบาทไทยอยู่ในกรอบ 34.51 – 36.00 บาท ต่อดอลลาร์

16 views