top of page

ธอส.เร่งปรับเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อ..ดอกเบี้ยต่ำ กู้ได้น้อย กันหนี้เสียพุ่ง


ธอส.เร่งปรับเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ กู้ได้น้อย เพิ่มแรงส่งลูกหนี้ผ่อนชำระ หวังป้องกันหนี้เสียขยับ เผยปี 2560 เน้นขับเคลื่อนองค์กรตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน เตรียมวงเงิน 41,200 ล้านบาท จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อในไตรมาส 1-2

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารจะปรับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกณฑ์ใหม่วงเงินการปล่อยกู้จะสัมพันธ์กับดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้า โดยหากลูกค้าต้องการดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้ก็จะต่ำกว่าผู้ที่กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า ซึ่งจะป้องกันลูกหนี้ให้ผ่อนชำระได้หลังอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และธนาคารก็จะมีสินเชื่อที่มีคุณภาพดีในระยะยาว ปัจจุบันธนาคารไม่ได้มีเกณฑ์กำหนด ซึ่งลูกค้าที่ได้ดอกเบี้ยต่ำและกู้วงเงินมากๆ เมื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัว จะทำให้ยอดการผ่อนชำระเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ลูกหนี้เสี่ยงผ่อนชำระไม่ไหว ทำให้เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ ซึ่งไม่เป็นผลดีกับลูกค้าและธนาคาร

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของธนาคารสิ้นปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 50,800 ล้านบาท แต่สิ้นเดือนมกราคม 2560 หนี้เอ็นพีแอลเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ล้านบาท ซึ่งแม้ว่าเป็นภาวะปกติ แต่ธนาคารก็ได้เร่งแก้ไขปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนชำระต่อไปได้ ส่วนแนวโน้มตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย คาดว่าสินเชื่อของธนาคารจะขยายตัวได้ 6% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยิ่งธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมปล่อยสินเชื่อบ้าน ก็เป็นโอกาสของ ธอส.ที่จะปล่อยสินเชื่อขยายตัวได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังเร่งปรับวิธีการให้สินเชื่อของธนาคารมีความทันสมัย รวดเร็ว และสร้างความสะดวกกับลูกค้ามากขึ้น โดยจะให้ขอสินเชื่อและส่งเอกสาร รวมทั้งการติดตามต่างๆ และการอนุมัติผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยผู้ขอสินเชื่อจะเดินทางครั้งเดียวตอนเซ็นสัญญาเงินกู้เท่านั้น หากได้รับการอนุมัติ

ทั้งนี้ ปี 2560 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนองค์กรตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน โดยเตรียมกรอบวงเงิน 41,200 ล้านบาท จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อทำให้คนไทยมีบ้าน ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกสาขาอาชีพ ประกอบด้วย แพ็กเกจที่ 1 สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการหน่วยงานของรัฐ (กรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี) แพ็กเกจที่ 2 สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการธุรกิจเอกชน (กรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย MRR

แพ็กเกจที่ 3 สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป (กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR -0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สบาย อัตราดอกเบี้ย MRR แพ็กเกจที่ 4 กลุ่มลูกค้าโครงการจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการ ประเภท Fast Track/Smart Fast Track/Regional Fast Track และ LTF กับธนาคาร (กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR -0.50%

84 views
bottom of page