33100(1).jpg

กองทุนโรงไฟฟ้า BRR คืบ - ระดมทุนสร้างโรงงานแปรรูป


BRR เผยความคืบหน้าการจัดตั้ง "กองทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าน้ำตาลบุรีรัมย์" ระบุจะเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุน ที่มีจุดเด่นตรงต้นทุนต่ำ ให้ผลตอบแทนระยะยาวมั่นคง พร้อมเตรียมนำเงินระดมทุน สร้างโรงงานแปรรูปน้ำตาลทราย ตามแนวทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตอบรับคำยื่นเอกสารคำขอจัดตั้งและจัดการ (ไฟลิ่ง) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ผลิตจากกากอ้อย กำลังการผลิตรวม 19.8 เมกะวัตต์ เรียบร้อยแล้ว

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ไป ก.ล.ต. จะดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในไฟลิ่ง รวมไปถึงการเยี่ยมชม และรับฟังระบบงานในการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

ทั้งนี้เชื่อว่าจะได้รับความใจจากนักลงทุน เพราะกองทุนที่จัดตั้งขึ้นนี้มีความมั่นคง มีรายได้สม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยเฉพาะท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ จะยิ่งทำให้กองทุนนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRR กล่าวว่า บริษัทพร้อมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ โดยบริษัทจะโอนสิทธิรายได้จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัทในเครือ 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน (BEC) และ บริษัทบุรีรัมย์เพาเวอร์ (BPC) เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 19.8 เมกกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ปริมาณรับซื้อพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรวม 16 เมกะวัตต์

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. จำนวน 8 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ Freed-in Tariff (FiT) ที่กำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าอยู่หน่วยละ 4.54 บาท ขณะที่ บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟภ.จำนวน 8 เมกะวัตต์ ในรูปแบบ FiT เช่นกัน

สำหรับจุดเด่นของโรงไฟฟ้าในกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ คือ การใช้กากอ้อยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบจึงมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้ผลตอบแทนจากโรงไฟฟ้าที่ผ่านมาสูงในระดับที่น่าพอใจ และลดความเสี่ยงด้านปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

หลังจากจัดตั้งกองทุนแล้ว บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จะเข้าไปถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ซึ่งจะทำให้บริษัท ยังคงได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน

ในส่วนเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ มีเป้าหมายนำไปใช้ในโครงการก่อสร้าง โรงงานแปรรูปน้ำตาลทราย หรือ Refinery เพื่อผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เกรดสูงที่จะช่วยเพิ่มยอดขายต่อหน่วยได้สูงกว่าน้ำตาลทรายดิบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทในอนาคต

57 views