พร้อมเพย์แจกรางวัล 5 ล้านบาท


นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดกิจกรรม GSB PromptPay “Lucky ID Lucky Prize” เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้บริการ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National e-Payment ของรัฐบาล ด้วยการมอบของสมนาคุณรวมจำนวนกว่า 5,000 รางวัล คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนใช้บริการ ออมสิน-พร้อมเพย์ (GSB PromptPay ) รวมทั้งสิ้น 1,271,692 ราย โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ในวันที่ 31 มกราคม 2560 และจะเชิญผู้โชคดีรับรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

0 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน