1657524024341.jpg

ลุ้น...ตลาดรถใหม่คึกคักรับปี 2560


ก้าวสู่ปีใหม่ 2560 กับการประมาณการยอดขายรถยนต์ใหม่สำหรับปีนี้ โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ นโยบาย-โครงสร้างการลงทุน และความต้องการซื้อหารถใหม่ สรุปแล้วคาดการณ์ว่าจะมีการจับจองรถใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งขายได้ 7-7.5 แสนคัน

สำหรับยอดขายในแต่ละเดือนของปี 2559 ทำได้ประมาณเดือนละ 6 หมื่นคัน โดยในเดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่กว่า 6 หมื่นคัน เดือนพฤศจิกายน 2559 อีกกว่า 6.4 หมื่นคัน และเดือนธันวาคม 2559 ได้ยอดจองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2559 มาเสริมอีกกว่า 3.2 หมื่นคัน ทำให้ยอดขายเดือนธันวาคม 2559 ทะลุกว่า 6 หมื่นคัน ซึ่งน้อยลงมาก เมื่อเทียบกับยอดขายเดือนธันวาคม 2558 ที่ขายได้สูงเกินกว่า 1 แสนคัน

ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาจากตัวเลขการเปรียบเทียบยอดจำหน่ายตลอดปี 2559 ที่ผ่านมาเพื่อประเมินยอดขายรถใหม่ในปีใหม่ 2560 เชื่อว่ายอดขายในระดับ 7-7.5 แสนคัน ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะทำได้ไม่ยากนัก

อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบยอดขายในระดับ 7-7.5 แสนคันนี้ ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายอดขายย้อนหลังกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน โดยตัวเลขในปี 2550 นั้น ยอดขายอยู่ที่ 6.3 แสนคัน จากนั้นเริ่มลดลงในปี 2551 เหลือกว่า 6.1 แสนคัน และปี 2552 เหลือกว่า 5.4 แสนคัน ก่อนจะค่อยพุ่งกลับขึ้นมาอีกครั้งในหลัก 7-8 แสนคัน ในปี 2553 และปี 2554 ที่ตัวเลขกว่า 7.9 แสนคัน

สรุปแล้วแนวโน้มตัวเลขรถใหม่ในปี 2560 นี้จึงดูสดใดเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยในเรื่องความต้องการใช้รถ ความเสื่อมค่าของรถเก่าที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนในปีนี้ การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุนของภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ความต้องการใช้รถมีสูงขึ้น และประชาชนมีกำลังซื้อหารถใหม่ป้ายแดงเพิ่มขึ้น บวกกับในช่วงที่ผ่านมาค่ายรถยนต์บางยี่ห้ออาจจะเลื่อนแผนการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ หรือชะลอการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ตั้งแต่ปีก่อน และเน้นมาเปิดตัวในปีนี้แทน ตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระตุ้นทำให้ลูกค้าเกิดความต้องการรถใหม่เพิ่มขึ้นในปีนี้ และยอดขายรถใหม่ในปี 2560 นี้น่าจะอยู่ที่ระดับกว่า 7.8-8.2 แสนคัน หรือปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% เมื่อเทียบกับตัวเลขยอดขายของปี 2559 ที่ทำได้เฉลี่ยที่หลัก 7-7.5 แสนคัน

0 views