1657524024341.jpg

ตลท.ภูมิใจทุนไทย 59 แกร่ง..ปี 60 ประเดิมใช้ sSET Index


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แฮปปี้ ตรวจแถวการทำงานปี 2559 เลิศสุดในภูมิภาคพร้อมตั้งยุทธศาสตร์ปี 2560 เป็นปีแห่งการสร้างคุณภาพของตลาดทุนให้เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market Work for Everyone” ประเดิมใช้ดัชนีใหม่ sSET Index ในศักราชใหม่ปีไก่ทันที

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปี 2559 ว่าเป็นปีที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯไทย แกร่งที่สุดในภูมิภาค โดยในด้านธุรกิจ ตลาดทุนไทยมีสภาพคล่องขึ้นเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ที่ 53,208 ล้านบาท (ณ 15 ธ.ค.)

การระดมทุนผ่านการ IPO ปี 2559 เพิ่มมาร์เก็ตแคป 155,605 ล้านบาท (ประมาณการจนถึงสิ้นปี 2559) และบริษัทจดทะเบียนระดมทุนเพิ่มขึ้นถึง 279,344 ล้านบาท ด้านฐานผู้ลงทุนเติบโตต่อเนื่องทั้งผู้ลงทุนบุคคลและสถาบัน โดยปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 53:47

ที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาคือ คุณภาพ บจ.ไทยที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยได้รับการคัดเข้าคำนวณในดัชนี DJSI ถึง14 บริษัท มากที่สุดในอาเซียน

นอกจากนี้ 30 บจ.ไทย ได้รับคัดเลือกใน FTSE4Good ASEAN 5 Index จากทั้งหมด 78 บริษัท สูงสุดในอาเซียน จำนวน “หุ้นยั่งยืน” ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพิ่มขึ้นเป็น 55 บริษัท จาก 51 บริษัทในปีแรก

คะแนน ASEAN CG Scorecard เพิ่มต่อเนื่อง จาก 84 เป็น 87 คะแนน, บรรษัทภิบาลของ บจ. ไทย มีคะแนน CGR เฉลี่ย 78% รวมทั้ง บจ.ไทยเข้าคำนวณในดัชนี MSCI เพิ่ม 5 บริษัท รวมเป็น 34 บริษัท คว้ารางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ดีเด่นสุดในระดับภูมิภาคถึง 14 รางวัลจาก 24 รางวัล

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับประสิทธิภาพระบบงานได้รับการยอมรับในระดับสากล ระบบงานหลังการซื้อขาย มีการปรับปรุงงานบริหารความเสี่ยงสำหรับหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) พัฒนาช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวมด้วยระบบ FundConnext โดยมีผู้ประกอบการในธุรกิจกองทุนรวม 50 แห่งตอบรับใช้ระบบ ในจำนวนนี้เป็น บลจ. 22 ราย คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของ บลจ. ทั้งหมดที่พร้อมให้บริการเดือนมีนาคม 2560

“ในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ แม้จะได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอก แต่ด้วยพื้นฐานประเทศที่แข็งแกร่ง ภายใต้การขับเคลื่อนจากนโยบายรัฐ และศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ปรับตัวรับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการเติบโตที่ดีและโดดเด่นเมื่อเทียบกับภูมิภาค

อีกบทบาทสำคัญในระดับโลกคือการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเลือกเป็นกรรมการ สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchange: WFE) เป็นครั้งแรก โดยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างตลาดหลักทรัพย์อาเซียนและตลาดหลักทรัพย์สมาชิกทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่องการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเกิดใหม่ที่จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV และพร้อมสนับสนุนบทบาทของ WFE ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์สมาชิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

สำหรับปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งเป้าพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market Work for Everyone” พัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม

สิ่งที่จะเปิดประเดิมในปีใหม่ 2560 คือ การเปิดตัว ดัชนี sSET Index ที่จะเริ่มเผยแพร่ดัชนีอย่างเป็นทางการ 4 มกราคม 2560 เพื่อขยายโอกาสสำหรับบริษัทขนาดเล็ก

นอกจากนี้ยังจะเพิ่มสินค้ายางพาราล่วงหน้า รวมถึงพัฒนาสินค้าใหม่ TFEX Gold-D เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีสินค้าเพื่อการลงทุนและบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย ตอบรับความต้องการของทุกกลุ่ม

ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ Startup พบกับแหล่งทุน เดินหน้าต่อยอดพัฒนา platform เพื่อ Startup ในปี 2560 ตามนโยบายรัฐบาลด้วย

0 views