33100(1).jpg

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โอน Retail Banking ให้ทิสโก้


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ได้บรรลุข้อตกลงในการถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) ให้แก่ ธนาคารทิสโก้ และบริษัทออล-เวย์ส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว มีการขายและโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อย ซึ่งครอบคลุมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ และเงินฝากรายย่อย ให้แก่ทิสโก้ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

หลังการตกลงโอนลูกค้า Retail Banking กันนี้ในส่วนของ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประกาศว่าจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ธุรกิจสถาบันธนกิจ (Corporate and Institutional Banking) และพาณิชย์ธนกิจ (Commercial Banking) ที่มีเครือข่ายแข็งแกร่งและจุดเด่นด้านประสบการณ์การค้าระหว่างประเทศที่จะสามารถสนับสนุนลูกค้าในการทำธุรกิจในประเทศไทยและระหว่างประเทศ

การตัดสินในครั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจทั่วโลกของกลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ได้ประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่จะทบทวนแนวทางการดำเนินธุรกิจและปรับโครงสร้าง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มผลตอบแทน ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนธุรกิจที่มีขนาดและขีดความสามารถทางการแข่งขันไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจ

สำหรับ กลุ่มธุรกิจการเงินทิสโก้ ข้อตกลงทางธุรกิจในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ในการเสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อย โดยจะช่วยเพิ่มขนาดของฐานลูกค้า เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการให้บริการ นอกจากนี้ ลูกค้าของธนาคารฯ ยังจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้น การบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์ประกัน การให้คำแนะนำด้านการเงินการลงทุน (Investment Advisory) และบริการด้านหลักทรัพย์

นายพลากร หวั่งหลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และสำนักงานตัวแทน กล่าวว่า ในส่วนของธุรกิจธนาคารบุคคลธนกิจ (ลูกค้ารายย่อย - Retail Banking) ถึงแม้ว่าการดำเนินงานจะเป็นไปด้วยดี แต่มีขนาดของธุรกิจที่เล็กและยากที่จะแข่งขันกับธนาคารรายใหญ่ภายในประเทศ ภายหลังจากการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว ธนาคารฯ จึงได้บรรลุข้อตกลงในการโอนธุรกิจธนาคารบุคคลธนกิจให้แก่ทิสโก้

“เรายังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และจะลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจสถาบันธนกิจ และพาณิชย์ธนกิจ ยุทธศาสตร์ของเราชัดเจน นั่นก็คือการมุ่งเน้นไปในธุรกิจที่เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ข้อได้เปรียบของเราอยู่ที่เครือข่ายทั่วโลกที่แข็งแกร่งด้วยฐานการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมกว่า 70 ประเทศทั่วทั้งเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนั้นยังเราเป็นธนาคารระดับนานาชาติแห่งเดียวที่ดำเนินธุรกิจครบทั้งใน 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นฐานในการสนับสนุนธุรกรรมของลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว ยังสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่การค้าและการเชื่อมโยงกับตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค

นอกจากนี้ เรายังมีจุดเด่นด้านการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และสามารถให้การสนับสนุนแก่บริษัทที่ต้องการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสำหรับบริษัทจากต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศไทอีกด้วย โดยสำหรับลูกค้าองค์กรต่างชาติในประเทศไทยนั้น บริการทางการเงินที่ครอบคลุมของเรายังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี”

ขณะที่ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป กล่าวว่าการควบรวมธุรกิจลูกค้ารายย่อยของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศไทยเข้ามานั้น ถือเป็นการตอบโจทย์ด้านการทำธุรกิจของทิสโก้ได้เป็นอย่างดี และถือเป็นการต่อยอดแผนการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ทั้งการขยายสาขา ช่องทางการให้บริการ และการเพิ่มผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทิสโก้เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย และการดำเนินธุรกิจมากว่า 47 ปี การผ่านพ้นวัฏจักรเศรษฐกิจเป็นข้อพิสูจน์ถึงการเติบโตที่ยั่งยืนและความเป็นผู้นำในตลาดได้เป็นอย่างดี “เราพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการทางการเงินของลูกค้าให้ครบวงจรมากขึ้น และในวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรลุข้อตกลงกับทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) โดยทั้งสองบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ ท้ายที่สุดนี้ ความร่วมมือครั้งนี้จะยังประโยชน์มาสู่ลูกค้าให้มีทางเลือกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการจากกลุ่มทิสโก้ที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น”

1 view