33100(1).jpg

สำรองเงินรับเทศกาลปีใหม่


แบงก์กรุงเทพ รับวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค.59- 3 ม.ค.60 จัดการสำรองเงินสดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 60,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางบริการเอทีเอ็มที่มีเกือบ 10,000 จุดทั่วประเทศ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดข้ามเขตผ่านตู้เอทีเอ็ม ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถใช้บริการทางการเงินผ่านสาขาไมโคร ที่เปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้าและจุดชุมชนกว่า 300 แห่งทั่วประเทศได้ตามปกติ โดยสาขาธนาคารทั่วประเทศจะเปิดทำการปกติตั้งแต่วันพุธที่ 4 ม.ค.60 เป็นต้นไป นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการดูแลและเพิ่มความถี่ในการจัดเตรียมเงินสดในตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ในจุดท่องเที่ยวทั่วประเทศเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อสาขาไมโครที่เบิกให้บริการ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ โทร.1333

แบงก์ไทยพาณิชย์ สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 56,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองเงินด้วยอัตราที่สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย ตามจำนวนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แบ่งเป็น ตู้เอทีเอ็ม จำนวน 43,000 บาท สาขา จำนวน 13,000 บาท ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 1,166 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 9,733 เครื่อง

แบงก์กสิกรไทย สำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งสิ้น 32,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 11,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,400 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 6,600 ล้านบาท ส่วนการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,900 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 10,000 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 11,000 ล้านบาท โดยยอดสำรองเงินสดผ่านสาขาในปีนี้จะไม่แตกต่างไปจากปีที่แล้ว ส่วนยอดสำรองเพื่อเครื่อง ATM จะสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-6 % เนื่องจากแนวโน้มการใช้โดยเฉลี่ยในปีนี้สูงขึ้นจากปีก่อน

แบงก์กรุงศรี สำรองเงินสดสำหรับการให้บริการที่สาขาและเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม เพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งสิ้น 11,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% จากปีก่อนที่อยู่ที่ 9,700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 8,000 ล้านบาท และผ่านช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 658 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,245 เครื่องทั่วประเทศ

22 views