33100(1).jpg

อสังหารายกลาง-เล็กรวมตัว..ตั้งสมาคมเพิ่มความเข้มแข็ง


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายกลาง-เล็ก รวมตัวตั้ง “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร” เพิ่มความเข้มแข็งผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (อาร์อีพี) และผู้ก่อตั้งแองเจิลกรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายกลางและรายย่อมหรือระดับเอสเอ็มอี มีมูลค่าโครงการประมาณ 500 ล้านบาท ได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรขึ้นมา เพื่อเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เช่น ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคาร ที่ดิน นักวิชาชีพต่างๆ การเงิน การธนาคาร กฎหมาย และภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ

“วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเป็นนักพัฒนาที่ดินด้วยตัวเอง ส่งผลให้มองเห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างของธุรกิจ และเล็งเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถมีโอกาสในการพัฒนาและแข่งขันกันตลาดยุค 4.0 ได้“

นายอภิชาต กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของสมาคมวางไว้ 1.เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสมาคมและหน่วยงานของภาคอสังหาริมทรัพย์ 2. เพื่อลดต้นทุนและจัดตั้งคณะที่ปรึกษาสมาคมในด้านสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การเงิน ก่อสร้าง-วิศวกรรม ออกแบบ บัญชีและภาษี กฎหมายและนวัตกรรมที่อยู่อาศัย 3. เพิ่มทักษะและจัดอบรมให้กับสมาชิก 4. พัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีกับการทำธุรกิจ ธุรกิจอสังหาฯ เป็นธุรกิจที่คนสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมาก แต่อาจจะขาดความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมีไม่เพียงพอ จึงทำให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กหลายรายถูกจำกัดอยู่ในวงรับรู้แคบๆ ทั้งนี้ ยังมีปัญหาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรการในการจัดการและประสานงานกับภาครัฐ จึงมองว่าถ้ามีการจัดตั้งสมาคมขึ้นสำหรับธุรกิจนี้อย่างจริงจังจะเป็นตัวกลางที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจรายย่อยให้เติบโตขึ้น และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายย่อย

0 views

Recent Posts

See All

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ STI ผู้นำที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้างครบวงจร ไฟแรงไม่หยุด !!! โหมความร้อนแรงตั้งแต่ต้นปี โชว์ผลงานกลุ่มSTI ซิวงานมาไว้ในมืออย่