33100(1).jpg

บสย.เดินหน้าค้ำสินเชื่อ PSG6 ดันศก.มีเงินหมุน 4.58 แสนล้าน


บสย.ยันพร้อมค้ำประสินเชื่อโครงการ PSG6 วงเงิน 1 แสนล้านบาท คาดสิ้นปีนี้ยอดค้ำพุ่ง 3 พันล้าน ปลุกบรรยากาศเอสเอ็มอีลงทุน คาดตลอดโครงการมีเอสเอ็มอีได้รับการค้ำประกันสินเชื่อ 3.3 หมื่นราย มีสินเชื่อเกิดขึ้นในระบบ 1.68 แสนล้านบาท มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 4.58 แสนล้านบาท

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ร่วมกับธนาคารพันธมิตร 19 ธนาคาร ที่กำลังทยอยเข้าร่วมโครงการ พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยคาดว่าจนถึงสิ้นปี 2559 จะสามารถค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการผ่านโครงการนี้ได้ 3,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS5 โดยมีระยะเวลารับคำขอค้ำประกันได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คาดว่าตลอดโครงการจะสามารถช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ 33,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบคิดเป็น 168,000 ล้านบาท ตลอดจนก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ 458,000 ล้านบาท

ส่วนข้อดีของโครงการ SMEs ทวีทุน คือ มีการขยายระยะเวลาการค้ำประกันจาก 7 ปี เป็น 10 ปี เพื่อให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันอยู่ที่ 1.75% ต่อปี นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีที่เข้าระบบฐานภาษีได้รับสิทธิประโยชน์ และความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ โครงการดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติเพิ่มเติมว่า ต้องเป็นเอสเอ็มอีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็นเอสเอ็มอีประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ในรอบปีปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า

0 views