เพอร์เฟคผุดตลาดค้าชายแดน..เตรียมดึงพันธมิตรร่วมลงทุน


"พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค” มั่นใจศักยภาพ จ.ตราด ทุ่ม 5,000 ล้านบาทเปิด “เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด” ผุดตลาดค้าชายแดน โรงพยาบาล โรงแรม ดิวตี้ฟรี หวังเพิ่มพอร์ตรายได้ระยะยาว เล็งดึงพันธมิตรร่วมลงทุน คาดก่อสร้างเสร็จภายใน 6-8 ปี

นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF เปิดเผยภายหลังลงนามในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เนื้อที่ 895 ไร่ จากกรมธนารักษ์ สัญญาเช่า 50 ปี และต่ออายุได้อีก 50 ปี อัตราค่าเช่า 2,200 บาท ตลอดอายุสัญญา เริ่มจ่ายงวดแรก 200 ล้านบาท ในวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือทยอยจ่ายเป็นรายปี โดยในช่วงก่อสร้างสามารถผ่อนชำระค่าเช่าได้ จ.ตราด ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม มีเกาะที่สวยงามมากถึง 52 เกาะ มีชายหาดยาวถึง 15 กิโลเมตร เมื่อเทียบกับหัวหิน ที่มีชายหาดยาวเพียง 7 กิโลเมตร พัทยา 4 กิโลเมตร เท่านั้น

สำหรับแนวการพัฒนาบริษัทได้เสนอโครงการลงทุนภายใต้วิสัยทัศน์ “Golden Gateway” เปิดประตูการค้า และการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค วางเป้าหมายจังหวัดตราด ให้เป็น “เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ เมืองอาหารปลอดภัย และเมืองบริการการค้าระหว่างประเทศครบวงจร” โดยบริษัทเตรียมตั้งบริษัทลูกเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในปี 2560 โดยคาดจะใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 5,200 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบสำหรับพัฒนาราว 3,000 ล้านบาท และอีก 2,200 ล้านบาท เป็นค่าเช่าที่ดิน ซึ่งหลังจากนี้บริษัทเตรียมจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน และคาดว่าจะเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นต้นไป ใช้เวลาก่อสร้างราว 6-8 ปี ซึ่งในปี 2561 บริษัทจะเปิดให้เช่าพื้นที่พาณิชย์ได้

ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราดจะประกอบไปด้วย 4 โซน คือ 1. โซนพาณิชยกรรม ประกอบด้วย ตลาดค้าชายแดน และตลาดชุมชน, ตลาดผัก ผลไม้ สินค้าทางการเกษตรรูปแบบคล้ายตลาด 4 มุมเมือง, ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่น และนานาชาติ, ร้านค้าปลอดภาษี, ศูนย์สินค้า OTOP และลานกิจกรรม และโรงพยาบาล 2. โซนพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนสนุก, โรงแรม 2 แห่ง, 3.โซนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตอุตสาหกรรมการเกษตร และ 4.โซนพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายแลน, อนุสาวรีย์ และพิพิธภัณฑ์, สวนสาธารณะ, พื้นที่สีเขียว และแหล่งน้ำ และศูนย์บริการชุมชน

บริษัทเตรียมดึงพันธมิตรเข้ามาร่วมทุนในแต่ละโครงการ โดยเบื้องต้น บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 60% ส่วนที่เหลือเป็นพันธมิตร โดยบริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้จากค่าเช่าปีละ 400-500 ล้านบาท/ปี จากการเปิดให้เช่าทั้งในส่วนของตลาดการค้าชายแดน ที่จะทำคล้ายกับรูปแบบของตลาดไท ซึ่งจะมีสินค้าด้านการเกษตรค้าขายระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ร้านปลอดภาษี รายได้จากโรงแรม เป็นต้น

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้ร่วมกับพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ซึ่งได้รับสิทธิการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด โดยโครงการลงทุนภายใต้วิสัยทัศน์ เปิดประตูกากรค้า และการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค ซึ่งตั้งเป้าหมายให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ เมืองอาหารปลอดภัย และเมืองบริการการค้าระหว่างประเทศครบวงจร มูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ไม่ร่วมค่าเช่า ค่าธรรมเนียม

35 views