33100(1).jpg

ดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอี Q3 ทรงตัว..ปี 60 หวัง e-Commerce ช่วยหนุน


ศูนย์วิเคราะห์ฯทีเอ็มบี เผยดัชนีเชื่อมั่นเอสเอ็มอีไตรมาส 3 ทรงตัว เหตุยังห่วงภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่ความเชื่อมั่นในอนาคตดีขึ้นจากแนวโน้มการดำเนินธุรกิจน่าจะดีขึ้น พร้อมหวังอีคอมเมิร์ซหนุนธุรกิจปีหน้า

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี หัวหน้านักวิเคราะห์ (Head Economist) ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิดเผยถึง ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี” (TMB SME Sentiment Index) ไตรมาส 3/2559 (กรกฏาคม-กันยายน 2559) จากความเห็นของผู้ประกอบการ SME 1,356 กิจการทั่วประเทศ โดยศูนย์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี (TMB SME Relationship Management Center : RMC) ทีเอ็มบี พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ที่ 41.9 สูงขึ้นเล็กน้อยกว่าระดับ 39.4 ในไตรมาสก่อนหน้า และอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเมื่อไตรมาส 1 ที่ผ่านมา หรืออยู่ในระดับทรงตัว

“มาตรการกระตุ้นการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐรวมทั้งการเติบโตของภาคท่องเที่ยว ยังคงเป็นปัจจัยหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกือบทุกภูมิภาค ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมและขาดรายได้ในช่วงก่อนหน้า เป็นเหตุให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเป็นไปอย่างระมัดระวัง อีกทั้งราคาพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยังอยู่ในระดับต่ำ รั้งให้กำลังซื้อในต่างจังหวัดยังฟื้นตัวในวงจำกัด” ดร.เบญจรงค์ กล่าวและเผยต่อไปว่า

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME รายภูมิภาคปรับดีขึ้น ในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จากไตรมาสก่อน ด้วยปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของภาคท่องเที่ยว การเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ การช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐผ่านโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต รวมถึงฝนที่ตกตามฤดูกาลทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตามรอบการผลิตปกติ ก่อให้เกิดการใช้จ่ายและเงินหมุนเวียนในพื้นที่มากกว่าในช่วงไตรมาส 2 สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ ดัชนีความเชื่อมั่นมีทิศทางทรงตัวจากไตรมาสก่อน

ขณะที่ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจในประเทศและกำลังซื้อที่ฟื้นตัวได้ช้าติดต่อกันเป็นเวลานาน ยังเป็นปัจจัยหลักกดดันสร้างความกังวลแก่ผู้ประกอบการ SME กว่าร้อยละ 60 รองลงมาคือปัจจัยกังวลด้านเงินทุนหมุนเวียนโดยเฉพาะปัญหาขาดสภาพคล่องร้อยละ 15 และภัยธรรมชาติจากน้ำท่วมร้อยละ 6 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ด้านความเชื่อมั่นในอนาคต ยังอยู่ในระดับที่ดี โดยผู้ประกอบการธุรกิจ SME มองดัชนีความเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 54.1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า 50 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้าว่าแนวโน้มการดำเนินธุรกิจน่าจะดีขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจฯ มองโค้งสุดท้ายปี 2559 ยาวต่อไปถึงปี 2560 ยังจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยเศรษฐกิจปี 2560 จะสามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.5 จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการขยายตัวของภาคท่องเที่ยวในปีหน้า รวมทั้ง การขับเคลื่อนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของภาครัฐ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกและบริการ มีความได้เปรียบในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ เช่น สื่อ Social และ E-Payment เพื่อช่วยสร้างรายได้และลดต้นทุนในการดำเนินงานได้รวดเร็วกว่ากลุ่มธุรกิจผลิต เนื่องจากกระบวนการทำงานไม่ซับซ้อนจึงใช้ระยะเวลาและใช้เม็ดเงินลงทุนไม่มากในการปรับตัว

14 views