33100(1).jpg

KBANK ชนะเลิศฟินเทคระดับโลก..ผุดแอปฯรองรับผู้บกพร่องการเห็น


ฟินเทคสตาร์ทอัพของแบงก์กสิกรไทย ผงาดคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟินเทคระดับโลกที่สิงคโปร์ หลังทุ่มสุดตัวพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ผู้บกพร่องทางการเห็นทำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนได้เหมือนคนตาดี เผยหมดค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาไปเพียง 1 ล้านกว่าบาท ชี้นอกจากใช้ทางการเงิน แอปฯอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลกสามารถนำไปพัฒนาเสริมเพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถใช้แอปฯนั้นๆ ได้ด้วย

นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า จากการที่บริษัท บีคอน อินเตอร์เฟส ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ส่งผลงานแอปพลิเคชั่นด้านการเงินเข้าประกวดในงาน Singapore FinTech Festival 2016 ที่สิงคโปร์ สนับสนุนการจัดงานโดยธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore - MAS) ซึ่งเป็นงานประกวดฟินเทคระดับโลก

ล่าสุดผลงานแอปพลิเคชั่นของบีคอน อินเตอร์เฟส สามารถคว้า 2 รางวัลคือ รางวัลชนะเลิศ Winner of Global FinTech Hackcelerator จากธนาคารกลางของสิงคโปร์ และรางวัล Developer Hub Award จาก Citigroup หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันควบอีก 1 รางวัล

ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นที่บีคอน อินเตอร์เฟสพัฒนาขึ้นเป็นผลงานชิ้นแรกเป็นนวัตกรรมการออกแบบแอปพลิเคชั่นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน โดยการใช้งานจอสัมผัสรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพ (Empower) สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น (Visually Impaired) ให้สามารถทำธุรกรรมการเงินบนโลกออนไลน์ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ มีความเป็นส่วนตัว และสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง (Financial Inclusion)

สำหรับแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะทำให้ผู้บกพร่องทางการเห็น ไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดสนิท (The Blind) จนกระทั่งคนสายตาเลือนราง (The Low Vision) ที่มีกว่า 285 ล้านคนทั่วโลก ตลอดจนคนตาบอดสี รวมถึงผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคสังคมผู้สูงวัย (Aging society) ให้สามารถใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือผ่านจอสัมผัส (Touch Screen) ได้อย่างง่ายดายและมั่นใจ ด้วยนวัตกรรม Non-location Based Interface ที่ไม่ต้องใช้การมอง ผนวกกับ Multi-sensory Feedbacks ที่คอยช่วยเหลือและชี้นำการใช้งานในทุกๆ ขั้นตอน นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นยังสามารถช่วยคนสายตาปกติให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นเพราะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมองหน้าจอ

แอปพลิเคชั่นของบีคอน อินเตอร์เฟส เป็นการพัฒนาร่วมกันกับทีมงานด้านเทคนิคของ KBTG และได้รับการสนับสนุนรวมถึงคำแนะนำจาก ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ ผู้เชี่ยวชาญระบบออนไลน์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ปัจจุบันเป็นนักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และความร่วมมือจากพันธมิตร ABLE Lab (Achieve Better Living for Elderly Lab) นำทีมโดย ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการศึกษาวิจัยประสบการณ์การใช้งานให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้อย่างแท้จริง

นายธีรนันท์ กล่าวต่อไปว่า บีคอน อินเตอร์เฟสเป็นฟินเทครายแรกที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้โดยเท่าเทียมกัน และหวังว่ารางวัลที่ได้รับจากการประกวดในครั้งนี้จะทำให้นวัตกรรมของบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการเห็นได้เข้าถึงและมีโอกาสใช้งานนวัตกรรมดังกล่าวได้อย่างกว้างขว้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดลิขสิทธิ์ทั่วโลก ซึ่งคาดว่าธนาคารจะสามารถนำมาใช้งานได้จริงในช่วงไตรมาสแรกปี 2560

ขณะที่ นอกจากกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางการเห็นแล้ว นวัตกรรมของบีคอน อินเตอร์เฟส ยังสามารถนำไปใช้ในประเทศด้อยพัฒนา อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารโลกที่ได้ประมาณการว่า ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (Unbanked) ในประเทศด้อยพัฒนาทั่วโลกมีสูงถึง 1 พันล้านคน ระบบนี้จะคอยช่วยเหลือและชี้นำการใช้งานในทุกๆ ขั้นตอนจึงทำให้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกสามารถใช้แอปพลิเคชั่นได้อย่างไม่มีปัญหา จึงเชื่อว่านวัตกรรมของ บีคอน อินเตอร์เฟส จะทำให้สามารถเข้ารับบริการทางการเงินได้และสอดคล้องกับนโยบาย Universal Financial Access (UFA) ของประธานธนาคารโลกที่ต้องการลดความยากจนในประเทศด้อยพัฒนาด้วย Financial Inclusion ได้เป็นอย่างดี

“ค่าใช้จ่ายที่เราใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นมาเพียง 1 ล้านกว่าบาท ขณะที่นวัตกรรมนี้นอกจากจะสามารถใช้งานทางด้านธุรกรรมการเงิน ยังจะสามารถเข้าไปเป็นส่วนร่วมในแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถใช้แอปพลิเคชั่นนั้นได้ เนื่องจากที่ผ่านมาแอปพลิเคชั่นที่เกิดขึ้นมาต่างมองข้ามคนบางกลุ่ม ในขณะที่แนวคิดของเราต้องการให้เทคโนโยลีสามารถตอบสนองคนได้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญของคุณค่าทางสังคมมาก่อนการค้าหรือธุรกิจ ซึ่งแอปพลิเคชั่นของเรานอกจากได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าวแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นอีกเป็นจำนวนมากตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย” นายธีรนันท์ กล่าวและเผยอีกว่า

สำหรับการแข่งขันในโครงการ Global FinTech Hackcelerator ภายใต้งาน Singapore FinTech Festival 2016 จัดโดยธนาคารกลางของสิงคโปร์ (MAS) เป็นงานที่มุ่งเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมฟินเทคระดับโลก มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราว 650 โครงการ จาก 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบีคอน อินเตอร์เฟส นับเป็นฟินเทค สตาร์ทอัพที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทย เพราะเป็นฟินเทคไทยรายเดียวที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ซึ่งในรอบนี้มีทีมจากสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาผ่านเข้ารอบชาติละ 6 ทีมเท่ากัน หาก บีคอน อินเตอร์เฟส ได้รับรางวัลชนะเลิศในที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นทีมเดียวในการแข่งขันที่ได้รับถึงสองรางวัลอีกด้วย

5 views