1657524024341.jpg

จีดีพีไตรมาส 3 ต่ำกว่าคาด..เชื่อทั้งปียังเติบโตได้ที่ 3.3%


กสิกรไทยแจงจีดีพีไตรมาส 3 โตแค่ 3.2% ต่ำกว่าไตรมาสก่อน เหตุรัฐชะลอลงทุนหลังปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ หากยังได้ส่งออกที่กลับมาเป็นบวกช่วยหนุน มองไตรมาส 4 โต 3.2% เท่าเดิมส่งผลทั้งปีโตเฉลี่ยที่ 3.3% ส่วนปีหน้ามองการใช้จ่ายภาครัฐ-การท่องเที่ยวชูโรง แต่ต้องระวังปัจจัยเสี่ยงภายนอกจากสหรัฐเปลี่ยนนโยบาย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในไตรมาส 3/2559 และคาดการณ์ในช่วงต่อไปว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2559 ยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตต่อเนื่องจากในไตรมาสที่ 2/2559 โดยตัวเลขจีดีพีที่ปรับฤดูกาลในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 โดยมีแรงหนุนจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.5 ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังคงประคองตัวเติบโตได้เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 แต่เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอลงของการใช้จ่ายในสินค้าคงทนและกึ่งคงทน จากการซื้อยานพาหนะที่หดตัวร้อยละ 3.9 และการใช้จ่ายในหมวดของตกแต่งบ้านและเครื่องเรือนหดตัวลงร้อยละ 3.2

ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3/2559 ขยายตัวได้ร้อยละ 3.2 ชะลอลงจากร้อยละ 3.5 ในไตรมาส 2/2559 มาจากการใช้จ่ายของภาครัฐทั้งการบริโภคและการลงทุนที่ลดลง โดยการบริโภคภาครัฐที่หดตัวร้อยละ 5.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลเชิงเทคนิคจากการปรับฐานเงินเดือนย้อนหลังของข้าราชการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ในขณะที่การลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงที่ร้อยละ 6.3 เป็นผลมาจากการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรหดตัวลง รวมถึงการก่อสร้างที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าที่ปรับตัวกลับมาเป็นบวกอีกครั้งที่ร้อยละ 0.4 รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ดีส่งผลให้ภาคการส่งออกกลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3/2559

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 4/2559 คาดว่า จะยังคงรักษาโมเมนตัมการเติบโตเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสไว้ได้ต่อเนื่อง แต่อัตราการขยายตัวของจีดีพีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อาจชะลอลงมาที่ร้อยละ 3.2 ในไตรมาส 4/2559 เนื่องจากฐานเปรียบเทียบที่สูง โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ในช่วงปีก่อนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต รวมถึงการท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับผลจากมาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำให้ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2559 ไว้ที่ร้อยละ 3.3

ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2560 ยังคงมีมุมมองเชิงระมัดระวัง และประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยการใช้จ่ายของภาครัฐ และการท่องเที่ยวจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก ท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทิศทางการค้าและการลงทุนของโลกจากการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

5 views