33100(1).jpg

Insurance Update


*** “แซง ฮุย ลี” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย แจ้งว่าบริษัทออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง “เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์” คุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้ายแรงในเวลาเดียวกัน โดยครอบคลุมโรคร้ายแรงมากที่สุดถึง 6 กลุ่ม รวมกว่า 62 โรคร้ายแรง พร้อมให้ความคุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี แบบประกันนี้สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 65 ปี จุดเด่น คือ ให้วงเงินคุ้มครองโรคร้ายแรงในระดับต้นถึงระดับปานกลาง ซึ่งมีผลประโยชน์ถึง 20% ของทุนประกัน หรือสูงสุดถึง 2 ล้านบาท หรือในกรณีที่ตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรงหรือกรณีเสียชีวิต ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด 100% ของทุนประกัน

*** “ธวัชชัย ชีวานนท์” กรรมการผู้จัดการ เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ (ASN) ในฐานะบริษัทน้องใหม่ในตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) ไปพบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day โดยแจ้งว่าบริษัทเปิดแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด www.oohoo.io (อู้หู) ที่เป็นอะไรครบเครื่องเรื่องประกันภัยทุกอย่าง ไม่ใช่แค่เปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยที่เป็นพันธมิตรกว่า 30 แห่งเข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเด็ดๆ ในราคาเอื้อมถึง ส่วนจะโดนใจผู้เข้าเยี่ยมชมแค่ไหน ต้องคลิกเข้าไปดู บริษัทพร้อมอัดงบประมาณการทำตลาดออนไลน์นี้ 50 ล้านบาท

*** กรุงเทพประกันภัย (BKI) แจ้งกำไรช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ 2,056 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 19.32 บาท โดยที่ประชุมบอร์ดแจ้งมติจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดที่ 3 ปีนี้ สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท

*** ทิพยประกันภัย (TIP) แจ้งผลประกอบการงวด 9 เดือนปีนี้ มีกำไรสุทธิ 1,415 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 4.72 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,213 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 4.04 บาท

*** “นวลพรรณ ล่ำซำ” กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมืองไทยประกันภัย (MTI) แจ้งผลประกอบการ 9 เดือนปีนี้ว่ามีเบี้ยประกันรับรวม 9,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10.7% มาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยในกลุ่มประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยรถยนต์ ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ ที่มีการเติบโตกว่า 10% มีเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 5,042 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 362 ล้านบาท รายได้ค่าจ้างและบำเหน็จ เพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท จากการเอาประกันภัยต่อที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง

*** ขณะที่มีกำไรและรายได้จากการลงทุน 368 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือ 8.2% เป็นผลจากการบริหารพอร์ตลงทุนที่สมดุลระหว่างรายได้เงินปันผล ดอกเบี้ยและกำไรจากการขายหุ้นตามจังหวะเวลาโอกาสที่สามารถทำกำไรได้ ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทปรับลดลง เป็นผลจากค่าใช้จ่ายสินไหมที่เพิ่มขึ้นมาก จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ใน Q2 และน้ำท่วมใน Q3 ที่ผ่านมา แถมด้วยอัคคีภัยรายใหญ่อีกหลายราย ทุกขลาภพอสมควร

*** “โรวัน ดี อาซี่” กรรมการผู้อำนวยการ ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) แจงงบการเงิน Q3/59 มีกำไรสุทธิ 140.05 ล้านบาท (หุ้นละ 0.56 บาท) เทียบกับ Q3/58 ที่มีกำไรสุทธิ 191.56 ล้านบาท (หุ้นละ 0.77 บาท) กำไรสุทธิลดลง 51.51 ล้านบาท หรือ 26.89% เพราะภาวะการแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงมาก ทำให้เบี้ยใน Q3 ปีนี้ที่มี 799.54 ล้านบาท ลดลง 50.24 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสำรองเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของ Q3 ลดลง 62.52 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 11.89 ล้านบาท คิดเป็น 39.31% เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลรับจากกองทุนรวม 12.4 ล้านบาท

*** ขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยรับลดลง 1.44 ล้านบาท หรือ 9.61% เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เพราะภาวะดอกเบี้ยต่ำ เช่นเดียวกับกำไรลงทุนในหลักทรัพย์ก็ลดลง 16.79 ล้านบาท มีกำไรก่อนภาษี 141.16 ล้านบาท ลดลง 66 ล้านบาท หรือ 31.82% ค่าใช้จ่ายเงินได้ภาษีลดลง 14.49 ล้านบาท หรือ 91.15% Q3 มีกำไรสุทธิ 140.15 ล้านบาท แต่เมื่อรวม 3Q หรือ 9 เดือนปีนี้ มีกำไรสุทธิ 516 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.06 บาท

*** ส่วนอนาคตของบางกอกสหประกันภัย (BUI) ยังคงอยู่ในความมืดมน เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุด 3Q/59 ปัญหาของบริษัทนี้มีเยอะมาก เป็นปัญหาต่อเนื่องนานหลายปี โดยเฉพาะเรื่องความไม่โปร่งใส ความไม่ชัดเจนในการทำธุรกิจ แตะไปตรงไหนก็ใช่หมด กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ตระกูลเลี่ยวไพรัตน์ ยังคลำหาทางออกไม่เจอ ยักแย่ยักยันอยู่แบบนั้น นอนกอดไลเซนไปวันๆ

*** “กี่เดช อนันต์ศิริประภา” ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งว่าสำนักงานอนุญาโตตุลาการของสมาคมรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นกรณีพิพาทในรอบ 9 เดือนแรกปีนี้ มีรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นกรณีพิพาท รวม 2,093 เรื่อง รวมทุนทรัพย์ที่ยื่นเสนอข้อพิพาท จำนวน 134 ล้านบาท แต่รายงานข่าวไม่แจ้งว่าได้ไกล่เกลี่ย หรือเคลียร์จบไปแล้วกี่เรื่อง

1 view