33100(1).jpg

“พจน์” ประกาศยกระดับวรรณ: บลจ.แห่งอาเซียน


พจน์ หะริณสุต ประกาศหลังทำหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ อย่างเป็นทางการ พร้อมลุยธุรกิจและยกระดับ เป็น บลจ. ชั้นนำแห่งอาเซียน ประเดิมด้วยการนำกองทุน ONE-STOXXASEAN เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสิงคโปร์ ภายในไตรมาส 1/2560 ถ้าสำเร็จเท่ากับ บลจ.วรรณ เป็นกองทุนแรกของไทยที่สามารถเปิดเสนอขายในตลาดต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้

นายพจน์ หะริณสุต แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ คนใหม่ โดยเน้นย้ำกลยุทธ์ในการทำงาน 1-3 ปีข้างหน้าว่า ต้องการผลักดันให้ บลจ.วรรณ คงยืนสภาพความเป็นผู้นำในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมในรูปแบบใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ Innovative Product ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีแผนผลักดัน ตามแผนธุรกิจของ บลจ.วรรณ ในการเป็น บลจ.ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัท เตรียมนำกองทุนเปิด ONE STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND INDEX (ONE-STOXXASEAN) เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์(SGX) ภายในไตรมาสแรกของปี 2560

“บริษัทมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะผลักดันกองทุน ONE-STOXXASEAN เข้าซื้อขายตลาดหุ้นประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเป็นกองทุนแรกของอุตสาหกรรม ดังนั้น การดำเนินขั้นตอนของในส่วนของก.ล.ต.ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์จะเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังมีข้อกฎหมายที่ต้องศึกษารายละเอียดจึงต้องใช้ระยะเวลา โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ Road Show กองทุนดังกล่าวกับนักลงทุนต่างประเทศพอสมควร ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันต่างชาติ

สำหรับกระบวนการทางกฎระเบียบและข้อกฎหมายได้ผ่านในหลักการแล้ว รอเพียงอนุมัติเพื่อเสนอขาย ซึ่งหากเป็นไปตามแผน ONE-STOXXASEAN จะเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่สามารถเปิดเสนอขายในตลาดต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมพัฒนาช่องทางการลงทุนและการให้บริการ โดยเน้นการสร้างแบรนด์ของบริษัทจากจุดแข็งของบลจ.วรรณ เพื่อสร้างการรับรู้ไปกับการพัฒนาระบบให้รองรับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิตอล อาทิ Mobile Application โดยทุกอย่างจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมประมาณช่วงกลางปีหน้า“

ในส่วนของแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัทเตรียมผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Innovative Product อาทิ กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณ เดลี่ อินคัม พลัส(ONE-DAILYPLUS) จุดเด่นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันได้ และกองทุนต่างประเทศที่สร้างผลตอบแทนแบบ Global Absolute Return Strategies Fund

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2559 นี้ บริษัทเชื่อมั่นว่า การเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของปีนี้แตะที่ระดับ 1 แสนล้านบาท จากต้นปีคาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.3 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทมีแผนเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ โดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐ ได้แก่ กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGGRMF) มุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นหลัก โดยคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต และมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ 60% ที่เลือกกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเสนอขายครั้งแรกได้ภายในปลายเดือนนี้ เนื่องจากบริษัทมองว่า เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐส่งสัญญาณการฟื้นตัว ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องไปกับวัฎจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุนในครอบคลุมในทุกสินทรัพย์ของบริษัทมากขึ้น

นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่บริษัทประสบความสำเร็จจากการรุกเสนอขายกองทุนที่มีการลงทุนรูปแบบเฉพาะ (Thematic) ที่มีความเหมาะสมกับธีมการลงทุนของระบบสากล โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีการเติบโตของ AUM เฉลี่ยประมาณ 9.8 หมื่นล้านบาท โดยเป็นการเติบโตในทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสัดส่วนการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 3.4% 42.7% และ 60.2% ตามลำดับ

“บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดจากอุตสาหกรรมกองทุนรวมมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง อาทิ กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น และกองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว โดยมีส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวม 51% ของมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ ขณะที่อุตสาหกรรมกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสัดส่วนประมาณ 35% และ 14% ตามลำดับ โดยปีหน้าบริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของกองทุนส่วนบุคคลอยู่ในระดับ 50% ทั้งนี้ บริษัทจะรักษาฐานกลุ่มลูกค้าทั้งกองทุนรวมทั้งหมดที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนที่หลากหลายควบคู่ไปกับการขยายฐานกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

2 views