1657524024341.jpg

โฮมโปรยอมรับปี 59 ฝนตกมาก..กระทบภาคการก่อสร้าง-ตกแต่ง


โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ เผยรายได้ 9 เดือน ทะลุ 45,000 ล้านบาท มาจากยอดขายสาขาเดิมและสาขาใหม่ ยอมรับปีนี้ฝนตกหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมา กระทบภาคการก่อสร้าง

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 3 การบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่างช้าๆ รวมถึงด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคในต่างจังหวัดยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งในปีนี้อัตราการตกของฝนเฉลี่ยสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาคการก่อสร้าง การตบแต่งและปรับปรุงบ้าน รวมถึงความสะดวกของลูกค้าในการจับจ่ายใช้สอย ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายในสาขาเดิมของโฮมโปรชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรก บริษัทได้มีการกระตุ้นยอดขายทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการขายและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น การจัดงาน “โฮมโปร แฟร์” ที่จัดในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นครั้งแรก ถือได้ว่ามีส่วนช่วยในการผลักดันยอดขายในไตรมาสที่ 3

“ในไตรมาสที่ 3 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โดยเปิดสาขาโฮมโปร 1 แห่ง ที่ “สาขาชลบุรี - บางเสร่” และเมกา โฮม 1 แห่ง ที่ “สาขาหาดใหญ่” ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 88 สาขา โดยแบ่งเป็นธุรกิจโฮมโปร 78 สาขา ธุรกิจเมกา โฮม 9 สาขา และโฮมโปร ที่ประเทศมาเลเซีย 1 สาขา ตามลำดับ”

นายคุณวุฒิ กล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับในช่วง 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้นบริษัท มีผลกำไรสุทธิ 2,805.27ล้านบาท เพิ่มขึ้น 448.70ล้านบาท หรือ 19.04 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 45,055.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,085.32ล้านบาท หรือ 9.97% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจาก รายได้จากการขาย จำนวน 4,2074.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,655.69 ล้านบาท หรือ 9.52 %จากการเติบโตของสาขาใหม่ของธุรกิจโฮมโปร และเมกา โฮม รวมถึงจากการขายงาน โฮมโปรแฟร์รายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 1,254.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220.97 ล้านบาท หรือ 21.38% จากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้ามาร์เกต วิลเลจ โดยเฉพาะจากการขยายและปรับปรุงของศูนย์การค้ามาร์เกต วิลเลจ สาขาสุวรรณภูมิ ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2558 รวมถึงรายได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นจากพื้นที่ให้เช่าเพิ่มเติมของสาขาโฮมโปรและมีรายได้อื่น จำนวน 1,727.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208.66ล้านบาท หรือ 13.74% โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้การส่งเสริมการขาย รวมถึงรายได้จากค่าบริการ “โฮม เซอร์วิส” จากลูกค้า

บริษัทมีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวนเงิน 10,636.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 739.73 ล้านบาท หรือ 7.47% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายลดลงจาก 25.76% เป็น 25.28% ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจเมกา โฮมที่ต่ำกว่าโฮมโปร และมีสัดส่วนของยอดขายของธุรกิจเมกา โฮมที่สูงขึ้น

8 views