33100(1).jpg

SCCC ยอดขาย 9 เดือนหด: ราคาปูน-วัสดุปรับตัวลดลง


ปูนซีเมนต์นครหลวง เผยงวด 9 เดือน ตลาดในประเทศซบเซา ยอดขายลดลง 3% ตามภาวะตลาด และเศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายรวมสูงขึ้น นอกจากนี้ราคาปูนซีเมนต์และวัสดุปรับตัวลดลง

นายศิวะ มหาสันทนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC เปิดเผยว่า ผลประกอบการสำหรับ 9 เดือนของปี 2559 บริษัทยอดขายสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนในกิจการที่ศรีลังกา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ส่วนยอดขายในประเทศลดลง 3% ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากราคาปูนซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวลง อีกทั้งความต้องการของตลาดก่อสร้างที่ชะลอตัวลง โดยผลกำไรใน 9 เดือนที่ผ่านมา ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงทุนในกิจการต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายจากการปิดเตาเผา ค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้น และต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 3 บริษัทมีรายได้รวม 8,829.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับงวดเดียวกันปี 2558 ที่ 7,431.27 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย 7,927.40 ล้านบาท มีกำไรสำหรับงวดไตรมาส 3 เท่ากับ 456.31 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 3 ปี 58 มีกำไรสุทธิ 822.546 ล้านบาท

กิจกรรมของธุรกิจในกลุ่มปูนซีเมนต์นั้น ปริมาณการขายซีเมนต์ในประเทศของกลุ่มบริษัทสำหรับ 9 เดือน ลดลง 2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บ่งชี้ว่าปริมาณความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2559 ลดลง 1% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว หรือเทียบเท่ากับ 25.8 ล้านตัน ความต้องการในตลาดที่ลดลงนี้มีผลมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชนลดลง ขณะเดียวกัน ยังไม่มีการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด บริษัทในเครือของปูนซีเมนต์นครหลวง อินทรีคอนกรีต และอินทรีอะกรีเกต มีปริมาณการขายคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับ 9 เดือน เพิ่มขึ้น 6% แม้ว่าราคาขายยังลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การเติบโตของตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลให้อินทรีอะกรีเกต มีแนวโน้มการเติบโตในทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์หินทรายขนาด 20 มิลลิเมตร กล่าวโดยสรุป อินทรีอะกรีเกต มีปริมาณการขายสำหรับ 9 เดือน เพิ่มขึ้น 9% และการมีรายได้เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่ยอดขายสำหรับ 9 เดือนของอินทรีซุปเปอร์บล๊อก เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้น แม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ผลประกอบการของอินทรีซุปเปอร์บล๊อก ในไตรมาส 3 ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับผลประกอบการในไตรมาสก่อน

“ความต้องการปูนซีเมนต์ยังคงลดลง และอาจจะแค่ทรงตัวในปี 2559 เป็นอย่างดีที่สุด การลดลงของความต้องการในตลาด บวกกับสภาวะที่กำลังการผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาซีเมนต์ในประเทศปรับตัวลง บริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศบังกลาเทศ และประเทศศรีลังกา ได้ช่วยบรรเทาสภาวะอุปทานส่วนเกินของธุรกิจซีเมนต์ และสร้างผลกำไรให้แก่กลุ่มบริษัทอย่างมาก” นายศิวะ กล่าว

0 views

Recent Posts

See All

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ STI ผู้นำที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้างครบวงจร ไฟแรงไม่หยุด !!! โหมความร้อนแรงตั้งแต่ต้นปี โชว์ผลงานกลุ่มSTI ซิวงานมาไว้ในมืออย่