1657524024341.jpg

ธอส.ผุดเงินฝากจับกลุ่มสูงอายุ - เคาะดอกเบี้ยสูง 1.65% ต่อปี


ธอส. จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ senior PromptPay อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้เปิดบัญชีต้องอายุ 55 ปีขึ้นไป ดอกเบี้ยสูง 1.65% ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์ เงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บวกเพิ่มให้อีก 0.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 1.5%-1.65% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ธอส.เท่ากับ 0.75-0.90%) เงื่อนไขสำหรับวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 5 แสนบาท ผู้ที่เปิดบัญชีจะต้องมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมกับสมัครบริการพร้อมเพย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำเพียง 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท พิเศษ!! ได้รับฟรีบัตร ATM พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก โดยจะต้องเปิดบัญชีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2559

“เงินฝากออมทรัพย์ Senior PromptPay นอกจากเป็นเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝาก บัญชีเพื่อหักชำระค่าสาธารณูปโภค อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ได้อีกด้วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้ประชาชนได้มีเงินเก็บสะสมไว้เพื่อการดำรงชีพหลังเกษียณอายุ พร้อมกับสนับสนุนบริการรับและโอนเงินรูปแบบใหม่ หรือ พร้อมเพย์” นายฉัตรชัย กล่าว

0 views