33100(1).jpg

“ศรีพันวา” แปลงร่าง: จากกองอสังหาฯมาเป็นทรัสต์


ก.ล.ต. ประกาศนับหนึ่งแบบ Filing กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา เตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 336,473,000 หน่วย เพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา และเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่เพิ่มเติม เป็นทรัสต์กองแรกที่แปลงสภาพจากกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ และตัวสินทรัพย์มีโอกาสสร้างรายได้เติบโตจากการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวระดับ

ไฮเอนด์ในจังหวัดภูเก็ต กำหนดปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิจองหน่วยทรัสต์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ตามที่ยื่นแบบ Filing เสนอขายหน่วยทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา หรือกองทรัสต์ SRIPANWA ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF) เป็นกองทรัสต์ SRIPANWA ล่าสุด ก.ล.ต.ได้นับ 1 แบบFiling เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในด้านการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย เนื่องจากกองทรัสต์ SRIPANWA เป็นทรัสต์กองแรก ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยจะสร้างโอกาสให้ผู้ถือหน่วยของกองทุนรวม SPWPF มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตในด้านทรัพย์สิน ผลตอบแทน และสภาพคล่อง อีกทั้ง REIT มีรูปแบบการบริหารที่เป็นสากลเทียบเท่าต่างประเทศและยังสามารถจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมได้ เนื่องจากสามารถกู้ยืมเงินได้มากขึ้น

ทั้งนี้ กองทรัสต์ SRIPANWA จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ จำนวนไม่เกิน 336,473,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1 . หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ SPWPF จำนวน 200,183,000 หน่วย ซึ่งจะเสนอขายโดยการสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ SRIPANWA กับหน่วยลงทุน SPWPF (“Swap Ratio”) ในอัตรา 1 ต่อ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SPWPF มาสู่กองทรัสต์ SRIPANWA และ 2. หน่วยทรัสต์ SRIPANWA อีกไม่เกิน 136,290,000 หน่วย แบ่งเป็นเสนอขายส่วนที่ 1.สำหรับสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ SRIPANWA สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน SPWPF เดิมที่มีรายชื่อวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน SPWPF ที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ SRIPANWA ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และส่วนที่ 2.สำหรับการเสนอขายต่อ เจ้าของทรัพย์สินและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ผู้มีอุปการคุณของเจ้าของทรัพย์สินและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

หากนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน SPWPF มีความประสงค์ที่จะได้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ SRIPANWA ในครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ซื้อหรือถือหน่วยลงทุน SPWPF มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 (1 วัน ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XB วันแรกในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเป็นผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหน่วยดังกล่าวในการปิดสมุดทะเบียนวัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

ทรัสต์ SRIPANWA จะเข้าซื้อและรับโอนทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกในกองทุนรวม SPWPF ได้แก่ โครงการโรงแรมส่วนที่ 1 จำนวน 45 ยูนิต ประกอบด้วย บ้านพักแบบวิลล่าหรูพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว (Pool Villa) จำนวน 38 ยูนิต และห้องพักในโรงแรมหรูพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว (Pool Suite East) จำนวน 7 ยูนิต บนที่ดิน 21 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ในตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ขณะเดียวกัน กองทรัสต์ SRIPANWA จะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบด้วย โครงการโรงแรมส่วนที่ 2 ซึ่งเป็น ห้องพักโรงแรมหรู 2 อาคาร จำนวน 30 ห้องพัก ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารเดอะฮาบิตะ โดยเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ (Soft Opening) ในเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา และบ้านพักตากอากาศ X29 ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้น 1 หลัง รวมบนที่ดิน 6 ไร่ 0 งาน 50.6 ตารางวา ในตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และในฐานะบริษัทแม่ของบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก และสินทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีจุดเด่นอยู่ในทำเลที่ดี มีชื่อเสียงในเรื่องการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีเลิศ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารของโครงการที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการบริหารธุรกิจประเภทโรงแรม อีกทั้งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ นักท่องเที่ยวที่มีกำลังในการใช้จ่ายน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มาพักที่ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก โดยห้องพักของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยหลักจะมีขนาดเล็กกว่าและมีราคาเฉลี่ยต่อห้องที่ต่ำกว่าห้องพักของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก ดังนั้น ห้องพักแบบพูลสวีทและเพนท์เฮ้าส์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะช่วยสนับสนุนการต้อนรับลูกค้าที่ในอดีตอาจไม่สามารถเข้าพักที่ทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกได้ อันเนื่องมาจากราคาของบ้านพักแบบวิลล่าของทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูง หรือในเวลาที่จำนวนห้องพักโรงแรมระดับหรูหรา (Pool Suite East) มีลูกค้าเข้าพักเต็ม อาทิ ช่วงที่มีการจัดงานแต่งงาน

 

Credit ภาพ: www.sripanwa.com

3 views