ถวายความอาลัย


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายมาโนช แดงโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายธีระ ยีโกบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งภายในงานมีการอภิปรายถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม จากนั้น นายฐากูร ดิษฐอำนาจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษและกล่าวถวายความอาลัย โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวดุอาปิดงาน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองหจอก

13 views0 comments